Pravilnici

Pravilnici JU Srednje medicinske škole Sarajevo

 

1. Pravila škole

2. Pravilnik o sukobu interesa

3. Pravilnik o kriterijima za sticanje i raspodjeli vlastitih prihoda

4. Pravilnik o radu

5. Odluka o tehnološkom višku

6. Pravilnik o zaštiti od požara

7. Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije JU Srednja medicinska škola Sarajevo (OBRAZAC ZA PRIJAVU KORUPCIJE MOŽE SE PREUZETI OVDJE)

8. Plan integriteta

9. ODLUKU O USVAJANJU I PROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA

9. Plan integriteta / decembar

10. Plan integriteta / februar

11. RJEŠENJE o imenovanju menadžera integriteta

12. RJEŠENJE o imenovanju lica ovlaštenog za prijem i postupanje po prijavama korupcije

13. RJEŠENJE o imenovanju energijskog menadžera i njegovog zamjenika za 2023. godinu

14. ODLUKU O IZRADI IZMJENE I DOPUNE PLANA INTEGRITETA

15. ODLUKU O USVAJANJU I PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA PLANA INTEGRITETA

16. O D L U K U O IMENOVANJU OSOBE OVLAŠTENE OD POSLODAVCA ZA PRIMANJE I
RJEŠAVANJE PRITUŽBI VEZANIH ZA ZAŠTITU DOSTOJANSTVA U JU SREDNJA
MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

17. O D L U K U o isplati novčane naknade Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika JU Srednja medicinska škola Sarajevo

18. O D L U K U o imenovanju Komisije za popis osnovnih sredstava, potraživanja i obaveza za 2022. godinu

19. ODLUKU o ispravci Pravilnika o radu unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima Javne ustanove Srednja medicinska škola Sarajevo broj: 01-1-4620/2022 od 15.11.2022. godine

20. O D L U K U o imenovanju Komisije za  izbor najpovoljnije ponude za ekskurziju  za školsku  2022/2023. godinu

21. Poziv, prva sjednica Školskog odbora

22. INTERNI AKT O ZAŠTITI NA RADU JU Srednja medicinska škola Sarajevo

23. PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA ROBA, USLUGA I RADOVA JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO 2023g

24. Poziv, druga sjednica Školskog odbora

25. PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, plaćama, nadoknadama i drugim materijalnim pravima koje nemaju karakter plaće JU Seadnja medicinska škola Sarajevo

26. Poziv, treća sjednica Školskog odbora.pdf

27. Poziv, četvrta sjednica Školskog odbora

28. Poziv, peta sjednica Školskog odbora

29.PONOVNI JAVNI POZIV O DODJELI STIPENDIJA ZA NADARENE/TALENTOVANE UČENIKE

30. Poziv, šesta sjednica Školskog odbora

31. Poziv, sedma sjednica Školskog odbora

32. Poziv, osma sjednica Školskog odbora

33. JAVNI KONKURS

34. Poziv, deveta sjednica Školskog odbora

35. Poziv, deseta sjednica Školskog odbora

36. Odluka vlade o davanju saglasnosti na Pravilnik o sticanju i raspodjeli vlastitih javnih prihoda JU Srednja medicinska škola Sarajevo

37. Pravilnik o sticanju i raspodjeli vlastitih javnih prihoda JU Srednja medicinska škola Sarajevo

38. Poziv, jedanaesta sjednica Školskog odbora

39. Poziv, dvanaesta sjednica Školskog odbora

40. Poziv, trinaesta sjednica Školskog odbora 

41. Javne nabavke 2024 - izmjene 

42. Pravilnik o radu - izmjene 

43. Poziv, četrnaesta sjednica Školskog odbora

44. Poziv, petnaesta sjednica Školskog odbora 

45. Poziv, šesnaesta sjednica Školskog odbora