Laboratorijski tehničar

Obrazovanje laboratorijskog tehničara u području zdravstva u sistemu srednjoškolskog obrazovanja utvrđeno je zakonom, a ima za cilj da učenici usvoje znanja i vještine čime bi se osposobili za obavljanje poslova u provedbi preventivne zdravstvene zaštite.

Zanimanje laboratorijski tehničar (LT) ne zahtjeva direktan rad sa pacijentom, osim kod uzimanja materijala za analizu. Rad LT se svodi na rad u laboratoriji sa biološkim materijalom. Stalni kontakt sa biološkim materijalom zahtjeva spretnost, znanje i prije svega preciznost. Današnje laboratorije su kompjuterizovane i automatizovane pa LT opsužuje moderne aparate. To opsluživanje se sastoji od njihove standardizacije i rada na njima, kao i njihovog održavanja.

Učenik se nakon završenog školovanja može zaposliti u svim zdravstvenim laboratorijama i u laboratorijama koje ispituju ispravnost životnih namirnica (one se nalaze u fabrikama gde se proizvodi hrana).

Preuzmite Nastavni plan i program 2015/16 (132 Kb .pdf)