Termini u kojem rade sekcije i predstavljanje sekcija

PREDSTAVLJANJE NAŠIH SEKCIJA / KLUBOVA U TEKUĆOJ ŠKOLSKOJ GODINI MOŽETE POGLEDATI OVDJE

TERMINI RADA SEKCIJA U ŠKOLSKOJ 2023/2024 GODINI

R.br.

NAZIV SLOBODNE AKTIVNOSTI

Voditelj aktivnosti

Termini rada sekcija

1.

KLUB ZA KULTURU I UMJETNOST "LEONARDO DA VINČI"

BRULIĆ VILDANA

PONEDJELJAK OD 14:00 – 14:45 SATI

2.

SEKCIJA RUČNIH RADOVA "HANDMADE"

ŽDRALOVIĆ NAIDA,

SELMA HADŽIĆ

SRIJEDA OD 14:00 DO 14:45  SATI

3.

SEKCIJA "CREATIVE CORNER"

ČENGIĆ JASMINA

UTORAK OD 12:20 DO 13:05  SATI

4.

CIVITAS

REDŽEPAGIĆ ISMAIL

UTORAK OD 15:40 DO 16:25  SATI

5.

SEKCIJA “HEMIJA JE OKO NAS”

OMERČIĆ SABINA, ĆATIĆ ANELA

ČETVRTAK OD 13:10 DO 13:50  SATI

6.

BIOLOŠKA SEKCIJA

JAHIĆ DŽANELA

ČETVRTAK OD 13:10 DO 13:50  SATI

7.

SEKCIJA OČUVANJA MENTALNOG ZDRAVLJA

ZUKANOVIĆ ILVANA

UTORAK 11:30 DO 12:15  SATI

8.

KLUB EKOLOGA "GEA"

 KALJANAC SABINA

SRIJEDA 12:20 DO 13:10  SATI

9.

SEKCIJA PRVA POMOĆ

ROGO AJETA, OMERGODŽIĆ SOKOLOVIĆ BELMA

SRIJEDA 12:20 DO 13:10  SATI

10.

SEKCIJA ZDRAVI ŽIVOTNI STILOVI

KADRIBAŠIĆ RIBANA

PONEDJELJAK  18:20 DO 19:05  SATI

11.

HISTORIJSKA SEKCIJA

HAJRULAHOVIĆ SAMIR

SRIJEDA OD 14:00 DO 14:45  SATI

12.

SEKCIJA ZDRAVSTVENOG PROSVJEĆIVANJA

KADRIĆ AZRA, MUKAČA ELVEDINA

PONEDJELJAK OD 13:55 DO 14:45  SATI

13.

LABORATORIJSKA SEKCIJA

TOSKIĆ ZORNIĆ NIVES, REBAC DUBRAVKA

NIVES, PONEDJELJAK OD 12:20 DO 13:05  SATI

DUBRAVKA PONEDJELJAK OD 14:00 DO 14:45  SATI

14.

SEKCIJA "BORBA PROTIV OVISNOSTI"

REDŽOVIĆ NEZRINA, MEDIHA BEGANOVIĆ

SRIJEDA 12:30: DO 13.10  SATI

15.

ODBOJKAŠKA SEKCIJA (MLADIĆI)

DELIĆ ARNES

ČETVRTAK OD 13:10 DO 14:00  SATI

16.

ODBOJKAŠKA SEKCIJA (DJEVOJKE)

HAJDAREVIĆ KEMO

PONEDJELJAK OD 12:15 DO 13:10 SATI  

17.

KOŠARKAŠKA SEKCIJA

HAJDAREVIĆ KEMO

SRIJEDA 11:30 DO 12:15  SATI

18.

ATLETSKA SEKCIJA

DELIĆ ARNES

PONEDJELJAK OD 12:15 DO 13:10  SATI

19.

MEDIJSKI KLUB

MILIŠIĆ ŠEJLA

PETAK OD 14:00 DO 14:45  SATI

20.

CRVENI KRIŽ

DIZDAREVIĆ ALTIJANA, PLEHO JASMINA

ČETVRTAK OD 12:00 DO 13:00 SATI

21.

KLUB HUMANISTA "HIPOKRAT"

MUJIĆ BEDRIJA

UTORAK 11:30 DO 12:15  SATI

22.

KLUB VRŠNJAČKIH EDUKATORA

DIZDAREVIĆ ELMA

ČETVRTAK OD 12:00 DO 12:45  SATI

23.

DEBATNI KLUB "CICERON"

KNEŽEVIĆ MARIJA

UTORAK 12:20 DO 13:05  SATI