Šestoaprilska nagrada

U skoro 50 godina postojanja iz ove škole je izišlo skoro 10.000 medicinskih sestara i tehničara, farmaceutskih, laboratorijskih i sanitarno-ekoloških tehničara.

Škola nije prestajala s radom niti za vrijeme opsade Sarajeva. Nastava je bila organizirana na različitim punktovima, dostupnim učenicima, unutar opkoljenog Sarajeva, ali i van okruženja. Učenici su se iz klupa uključivali u zbrinjavanje, liječenje, pomaganje bolesnim sugrađanima.
Danas ostvaruje natprosječne rezultate, što je uspjeh i uprave i nastavnika, koji savremenim metodama i sredstvima, te predanim radom, kroz obrazovni program vode učenike.

Promocija i zaštita ljudskih prava, čuvanje identiteta i naslijeđa, demokratija, vladavina prava te sportskog duha, opredjeljenje je škole, kako bi budući dobri zdravstveni radnici bili i samostalne i samosvjesne osobe, koje će svoj rad zasnivati na općim vrijednostima, zasnovanim na pluralizmu i toleranciji. U 20 sekcija i klubova realiziraju se atraktivni projekti: Rotari club, Civitas, Mreža 2000, Ling-life, Fondeko, Tabu-bol-i smrt, Farwert, Ekološka sekcija, Sportska sekcija, Word up, UCLA, Sekcija za kulturne aktivnosti i dr.

Upravo učenici ove škole nose inicijativu i promoviraju u drugim školama, i u drugim sredinama u kojima djeluju mladi, akcije u borbi za fizičko i duhovno zdravlje ljudi, kroz implementaciju projekata borbe protiv toksikomanije i projekta «Sarajevo zdravi grad». I inicijativa za ponovno uspostavljanje Udruženja nastavnika i saradnika srednjih medicinskih škola u F BiH, koje radi na izradi, usavršavanju i prilagođavanju novih nastavnih planova i programa, a kroz sport i zabavu povezuju mlade šire regije, potekla je iz ove sredine.

Srednja medicinska škola u Sarajevu je škola po mnogo čemu ugledna i ogledna i sigurnim korakom gazi u treći milenij svojom opremljenošću, kadrovima i učenicima. Spremno dočekuje reformu obrazovanja s ciljem dostizanja najviših evropskih standarda, na dobrobit mladih ljudi koji se u njoj školuju, a preko njih i zajednice.