RASPORED polaganja vanrednih ispita u u augustovsko-septembarskom ispitnom roku šk. 2018/2019. godine

augustovsko-septembarski ispitni rok šk. 2018/2019. godine

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

 

Broj: 04-2-1371/2019

Sarajevo, 13.08.2019. godine

 

Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je

 

 

R A S P O R E D

polaganja vanrednih ispita u augustovsko-septembarskom roku ispitnom roku šk. 2018/2019. godine

 

I RAZRED

 

Komisija:

1.  Muminović-Kurić Jasenka, prof. - predsjednik

2.  Šukalo Subha, prof. – stalni član

DATUM

VRIJEME

PREDMET

ISPITIVAČ

23.08.2019.

09:00

Latinski jezik (pismeni)

Dević Sabina, prof.

23.08.2019.

09:45

Osnovi higijene i zdravstvene njege

Ždralović dr. Naida

23.08.2019.

10:00

Osnovi higijene i zdravstvene njege (praktična nastava)

Ždralović dr. Naida

23.08.2019.

10:15

Njega bolesnika (praktična nastava)

Ćemo Naida, dipl.med.sestra

26.08.2019.

09:00

Latinski jezik (usmeni)

Dević Sabina, prof.

26.08.2019.

09:15

Anatomija i fiziologija čovjeka

Đikić dr. Jadranka

 

D I R E K T O R I C A 

                                                                                                                     Kešo Sadina, prof.

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

 

Broj: 04-2-1371/2019

Sarajevo, 13.08.2019. godine

 

Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je

 

R A S P O R E D

polaganja vanrednih ispita u augustovsko-septembarskom ispitnom roku šk. 2018/2019. godine

 

II  RAZRED

Komisija:

1.  Muminović-Kurić Jasenka, prof. - predsjednik

2. Ramović dr. Elvira– stalni član

DATUM

VRIJEME

PREDMET

ISPITIVAČ

27.08.2019.

09:00

Engleski jezik (pismeni)

Čengić Erna, prof.

27.08.2019.

09:00

Latinski jezik (pismeni)

Dević Sabina, prof.

27.08.2019.

10:00

Fizika (pismeni)

Šukalo Subha, prof.

27.08.2019.

11:00

Biologija

Jahić Džanela, prof.

27.08.2019.

11:10

Hemija

Omerčić Sabina, prof.

27.08.2019.

11:20

Osnovi higijene i zdravstvene njege

Hadžić dr. Selma

27.08.2019.

11:30

Mikrobiologija i parazitologija

Ramović dr. Elvira

28.08.2019.

09:00

Engleski jezik (usmeni)

Čengić Erna, prof.

28.08.2019.

09:15

Fizika (usmeni)

Šukalo Subha, prof.

28.08.2019.

09:30

Latinski jezik (usmeni)

Dević Sabina, prof.

28.08.2019.

10:30

Geografija

Kaljanac Sabina, prof.

28.08.2019.

10:40

Njega bolesnika (praktična nastava)

Hasanica Adela, dipl.med.sestra

28.08.2019.

11:00

Mikrobiologija (praktična nastava)

Mukača dr. Elvedina

28.08.2019.

11:20

Anatomija i fiziologija čovjeka

Mukača dr. Elvedina

   D I R E K T O R I C A

                                                                                         Kešo Sadina, prof. 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

 

Broj: 04-2-1371/2019

Sarajevo, 13.08.2019. godine

 

Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je

 

 

R A S P O R E D

polaganja vanrednih ispita u augustovsko-septembarskom ispitnom roku šk. 2018/2019. godine

 

III  RAZRED

Komisija:

1.  Ždralović dr. Naida - predsjednik

2.  Ramović dr. Elvira – stalni član

DATUM

VRIJEME

PREDMET

ISPITIVAČ

29.08.2019.

09:00

Fizika (pismeni)

Šukalo Subha, prof.

29.08.2019.

10:00

Farmaceutska hemija

mr.ph. Jažić Amela

29.08.2019.

10:10

Farmaceutska tehnologija

mr.ph. Jažić Amela

29.08.2019.

10:20

Farmaceutska tehnologija (praktična nastava)

mr.ph. Škrijelj Selvija

29.08.2019.

10:30

Klinička biohemija

Kržalić dr. Fadila

29.08.2019.

10:40

Klinička biohemija (praktična nastava)

Spahić Ilda, dipl.ing.med.lb.dg.

29.08.2019.

10:50

Mikrobiologija (praktična nastava)

Kekić dr. Alen

29.08.2019.

11:00

Hirurgija

Smajlović dr. Sabina

30.08.2019.

09:00

Fizika (usmeni)

Šukalo Subha, prof.

30.08.2019.

09:40

Vjeronauka

Mujić Bedrija, prof.

30.08.2019.

09:50

Biologija

Alić Naida, prof.

30.08.2019.

10:10

Farmakologija

Ramović dr. Elvira

30.08.2019.

10:30

Zarazne bolesti

Ramović dr. Elvira

30.08.2019.

11:00

Hirurgija (praktična nastava)

Salihović Senada, viša med.sestra

30.08.2019.

11:00

Interne bolesti (praktična nastava)

Beganović Mediha, dipl.med.sestra

30.08.2019.

11:20

Interne bolesti

Smajlović dr. Sabina

30.08.2019.

12:00

Patologija

Smajlović dr. Sabina

03.09.2019.

09:00

Hemija

Pašalić Abela, prof.

03.09.2019.

09:50

Socijalna medicina

Hadžić dr. Selma

03.09.2019.

10:50

Zdravstvena psihologija i pedagogija

Muminović-Kurić Jasenka, prof.

03.09.2019.

11:30

Analitička hemija

Omerčić Sabina, prof.

03.09.2019.

11:50

Analitička hemija (praktična nastava)

Omerčić Sabina, prof.

03.09.2019.

12:10

Bromatologija

Zukanović Ilvana, prof.

03.09.2019.

12:20

Bromatologija (praktična nastava)

Zukanović Ilvana, prof.

  D I R E K T O R I C A 

                                                                                                                    Kešo Sadina, prof.

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

 

Broj: 04-2-1371/2019

Sarajevo, 13.08.2019. godine

 

Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je

 

R A S P O R E D

polaganja vanrednih ispita u augustovsko-septembarskom ispitnom roku šk. 2018/2019. godine

 

IV  RAZRED

Komisija:

1.   Mehanić-Kapo Belma, prof.  - predsjednik

2.  Šukalo Subha, prof. – stalni član

DATUM

VRIJEME

PREDMET

ISPITIVAČ

04.09.2019.

09:00

Engleski jezik (pismeni)

Čengić Erna, prof.

04.09.2019.

10:00

Bosanski jezik i književnost (pismeni)

Ibišević Arijana, prof.

04.09.2019.

11:00

Hemija

Omerčić Sabina, prof.

04.09.2019.

11:30

Biologija

Lukić Dejana, prof.

04.09.2019.

12:10

Urgentna medicina

Kadrić dr. Azra

04.09.2019.

13:00

Neuropsihijatrija

Kadrić dr. Azra

04.09.2019.

13:40

Ginekologija i akušerstvo

Kržalić dr. Fadila

04.09.2019.

15:00

Klinička biohemija

Kržalić dr. Fadila

05.09.2019.

09:00

Fizika (pismeni)

Šukalo Subha, prof.

05.09.2019.

10:00

Engleski jezik (usmeni)

Čengić Erna, prof.

05.09.2019.

10:10

Bosanski jezik i književnost (usmeni)

Ibišević Arijana, prof.

05.09.2019.

10:20

Interne bolesti (praktična nastava)

Dizdarević Elma, dipl.med.sestra

05.09.2019.

10:20

Zarazne bolesti (praktična nastava)

Dizdarević Elma, dipl.med.sestra

05.09.2019.

10:20

Urgentna medicina (praktična nastava)

Dizdarević Elma, dipl.med.sestra

05.09.2019.

10:20

Ginekologija i akušerstvo

(praktična nastava)

Pleho Jasmina, dipl.med.sestra

05.09.2019.

10:20

Pedijatrija (praktična nastava)

Pleho Jasmina, dipl.med.sestra

05.09.2019.

12:00

Interne bolesti

Kržalić dr. Fadila

05.09.2019.

13:30

Sociologija

Selmanović Neđajet, prof.

05.09.2019.

13:50

Farmakognozija

mr.ph. Jažić Amela

05.09.2019.

14:00

Farmaceutska hemija

mr.ph. Jažić Amela

06.09.2019.

09:00

Fizika (usmeni)

Šukalo Subha, prof.

06.09.2019.

09:30

Zdravstvena psihologija i pedagogija

Jovanović-Halilović Mirjana, prof.

06.09.2019.

10:10

Pedijatrija

Đikić dr. Jadranka

06.09.2019.

11:30

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Hajdarević Kemo, prof.

06.09.2019.

10:40

Kultura religija

Mujić Bedrija, prof

06.09.2019.

10:50

Farmaceutska tehnologija (praktična nastava)

mr.ph. Škrijelj Selvija

06.09.2019.

11:00

Industrijska tehnologija

mr.ph. Škrijelj Selvija

06.09.2019.

11:20

Farmaceutska tehnologija

mr.ph. Jažić Amela

D I R E K T O R I C A

                                                                                                              Kešo Sadina, prof.

                                                                                                                 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

 

Broj: 04-2-1371/2019

Sarajevo, 13.08.2019. godine

 

Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je

 

R A S P O R E D

polaganja vanrednih ispita u augustovsko-septembarskom ispitnom roku šk. 2018/2019. godine

MATURA

Komisija:

1. Mehanić-Kapo Belma, prof. - predsjednik

2. Šukalo Subha, prof. – stalni član

DATUM

VRIJEME

PREDMET

ISPITIVAČ

10.09.2019.

09:00

Zarazne bolesti

Ramović dr. Elvira

10.09.2019.

10:15

Farmakologija

Ramović dr. Elvira

10.09.2019.

10:45

Urgentna medicina

Kadrić dr. Azra

10.09.2019.

11:00

Neuropsihijatrija

Kadrić dr. Azra

10.09.2019.

11:15

Interne bolesti

Smajlović dr. Sabina

11.09.2019.

11:00

Bosanski jezik i književnost (pismeni)

Hrustemović Zahida, prof.

                                                                                                          D I R E K T O R I C A 

  Kešo Sadina, prof.