Biblioteka

Naša biblioteka jedan je od glavnih izvora sa kojih se učenici obezbjeđuju pri izradi maturskih radova, stručnih sastava i mnoštva drugih potreba npr. lektire. Unutar biblioteke omogućen je prostor za čitaonicu, kao i pristup računarima i internetu. Biblioteka škole je u funkciji nastavnog procesa.

Savjesnim zalaganjem knjižna građa biblioteke organizirana je po kategorijama ukupno 12:
- jezik;
- enciklopedije;
- historija;
- filozofija;
- lektira;
- književna kritika;
- medicina;
- prirodne nauke;
- pedagogija i psihologija;
- časopisi;
- muzička i likovna umjetnost;
- razno.

Biblioteka je organizovana na standardnim principima gdje svaki upisani član nposjeduje čitalačku karticu na kojoj se evidentiraju pozajmljene knjige, što je korak naprijed u zaštiti knjižnog fonda naše škole.
Svake godine nastojimo obogatiti knjževnu građu naše škole.

Pravo i obavezu da budu članovi biblioteke imaju svi učenici i uposlenici naše škole, pored njih i vanredni kandidati-polaznici.

Bibliotekar naše škole je Fatima Bećirević.