Školski i nadzorni odbor

Vlada Kantona Sarajevo imenuje Školski odbor. Školski odbor kao organ upravljanja svoj rad bazira na Poslovniku o radu sačinjenog na osnovu Zakona o srednjem obrazovanju i Pravilnikom škole.

Na dnevnom redu Školskog i odbora razmatraju se sljedeća pitanja:
- kadrovska pitanja;
- izmjene i dopune Pravilnika o radu;
- praćenje nastavnog procesa (uspjesi učenika);
- razmatranje i usvajanje Godišnjeg programa rada;
- praćenje realizacije Godišnjeg programa rada;
- razmatranje finansijske problematike;
- razmatranje nabavke osnovnih sredstava i učila za potrebe učenika;
- obrazovanje stalnih i povremenih komisija;
- plan upisa u prvi razred;
- usvajanje i verifikovanje liste upisa u prvi razred;
- razmatranje tromjesečnog Kalendara poslova;
- razmatranje žalbi učenika i uposlenika;
- praćenje realizacije donesenih odluka....

Sjednice školskog odbora održavaju se uz prisustvo svih članova. Školski odbor je opravdao ukazano povjerenje.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je organ kontrole poslovanja škole. Premijer Vlade Kantona Sarajevo imenuje Nadzorni odbor.
Nadzorni odbor radi u okviru svojih nadležnosti, prateći realizaciju odluka donesenih od strane Školskog odbora, zatim raspravlja po pitanjima finansijskih izvještaja (utroška sredstava...)