Historijat škole

Dana 28.septebmra 1946. godine osnovana je Srednja medicinska škola u Sarajevu kao ustanova Ministarstva narodnog zdravlja.

Reformom školstva 1971. godine, škola je ušla u sastav Školskog zdravstvenog centra.

alt U junu 1977. godine konstituisana je u OOUR u okviru RO Školski zdravstveni centar pod nazivom: Medicinska škola.

Rješenjem Višeg suda u Srajevu iz 1995. godine izvršeno je brisanje Osnovne organizacije Medicinska škola p.o. Sarajevo u sastavu RO Školski zdravstveni centar u Sarajevu i transformisana pod nazivom: JU Srednja medicinska škola.

1998. godine Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu izvršena je promjena naziva u Javna ustanova Srednja medicinska škola Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Tahmišćina 2.

Ministarstvo obrazovanja, nauke i informisanja Kantona Sarajevo je 1999. godine, donio je Rješenje po kojem Srednja medicinska škola ispunjava sve potrebne uslove za djelatnost obrazovanja redovnih učenika i polaznika (vanrednih učenika) za zvanja: "medicinska sestra - tehničar (MST)"; "farmaceutski - kozmetički tehničar (FT)"; "laboratorijski tehničar (LT)"; "sanitarno - ekološki tehničar (SET)". Srednja medicinska škola upisana je u Registar ustanova pod brojem 12., na strani 12., što je objavljeno u Službenim novinama Kantona Sarajevo od 23. februara 1999. godine.
Srednja medicinska škola u Sarajevu je četverogodišnja srednja škola koja priprema i osposobljava učenike za neposredan rad u zdravstvenim institucijama, kao i za nastavak obrazovanja na višim i visokoškolskim institucijama.
       
altZbog atraktivnih zanimanja veliki je interes za ovu školu kao i zbog mogućnosti budućeg zapošljavanja, ali i daljeg nastavka studiranja.