Termini u kojem rade sekcije i predstavljanje sekcija

PREDSTAVLJANJE NAŠIH SEKCIJA / KLUBOVA U TEKUĆOJ ŠKOLSKOJ GODINI MOŽETE POGLEDATI OVDJE

TERMINI RADA SEKCIJA U ŠKOLSKOJ 2022./2023. GODINI

R.br.

NAZIV SLOBODNE AKTIVNOSTI

Voditelj aktivnosti

Termini rada sekcija

1.

Klub za kulturu i umjetnost "Leonardo da Vinči"

Brulić Vildana

ponedjeljak 14:00

2.

Sekcija ručnih radova "Handmade"

Ždralović Naida

Hadžić Selma

ponedjeljak 14:00

3.

Sekcija "Creative corner"

Čengić Jasmina

ponedjeljak 12:20

4.

Civitas

Redžepagić Ismail

srijeda 15:40

5.

Sekcija “Hemija je oko nas”

Omerčić Sabina, Ćatić Anela

četvrtak 13:10

6.

Biološka sekcija

Jahić Džanela

ponedjeljak 13:10 - 13:50

7.

WEB sekcija

Zukanović Ilvana

ponedjeljak 14:00

8.

Klub ekologa "Gea"

 Kaljanac Sabina

srijeda 14:00

9.

Sekcija prva pomoć

Rogo Ajeta, Omergodžić Sokolović Belma

ponedjeljak 12:20

10.

Sekcija zdravi životni stilovi

Kadribašić Ribana

ponedjeljak 16:25

11.

Historijska sekcija

Hajrulahović Samir

utorak 14:00

12.

Sekcija zdravstvenog prosvjećivanja

Kadrić Azra, Mukača Elvedina

srijeda 13:10

13.

Laboratorijska sekcija

Spahić Ilda,

 Rebac Dubravka

utorak 12:15

petak 14:00

14.

Sekcija "Borba protiv ovisnosti"

Redžović Nezrina

utorak 13:00

15.

Odbojkaška sekcija (mladići)

Hajdarević Kemo

utorkom od 18.20 sati (svaku drugu sedmicu)

16.

Odbojkaška sekcija (djevojke)

Hajdarević Kemo

srijedom od 18.20 sati (svaku drugu sedmicu)

17.

Košarkaška sekcija

Delić Arnes

ponedjeljak 18:15

18.

Atletska sekcija

Delić Arnes

četvrtak 13:10

19.

Medijski Klub

Imamović - Fočo Nizama

četvrtak 13:10

20.

Crveni križ

Beganović Mediha

utorak 12:15

21.

Klub humanista "Hipokrat"

Mujić Bedrija, Musić Amina

utorak 14:00

22.

Klub vršnjačkih edukatora

Dizdarević Elma

četvrtak 12:15

23.

Debatni klub "Ciceron"

Ahmethodžić Alma

utorak 11:40

četvrtak 14:00

24.

Sekcija očuvanja mentalnog zdravlja “Frojd”

Faruk Osmankadić

srijeda 14:00