Uvjeti rada

Iako je zgrada naše škole sagrađena davne 1888 godine, uz veliko zalaganje i trud Uprave škole i kompletnog kolektiva, uvjeti pod kojima se odvija rad u školi su izuzetno povoljni, te škola spada u najsavremenije opremljene i uređene škole u Kantonu Sarajevo.
Na površini od 2450 m2 nalazi se 18 učionica, 7 kabineta, 3 laboratorije, sportska sala, biblioteka, trim kabinet...

Sve što je potrebno za kvalitno obrazovanje i praktičnu primjenu stečenog zanja obezbjeđeno je u prostorijama škole.

Škola posjeduje:

 • - farmaceutski laboratorij sa opremom za proizvodnju polučvrstih ljekovitih pripravaka "Erweko" sistem;
 • - dva kabineta njege bolesnika;
 • - kabinet anatomije i fiziologije čovjeka;
 • - kabinet fizike;
 • - laboratorij analitičke hemije i propedeutike;
 • - laboratorij kliničke biohemije i mikrobiologije;
 • - kabinet informatike;
 • - biblioteku i čitaonicu;
 • - salu za tjelesni odgoj;
 • - trim kabinet;
 • - čitaonicu;
 • - biblioteku;
 • - internet klub;
 • - multimedijalni kabinet;
 • - školsko dvorište (park) za odmor i relaksaciju.

Praktična nastava se održava još i u u Državnoj bolnici, Centru za zaštitu žena i materinstva, ATD dispanzeru Doma zdravlja Otoka, Zavodu za hitnu medicinsku pomoć. Zatim klinikama za: ginekologiju i akušerstvo, dječiju hirurgiju, gastroenterologiju, nefrologiju, zarazne bolesti, bolesti srca i reumatizma, a također i u Vodovodu, Klasu, Bosnalijeku, Kristalu, i mnogim apotekama.

Uprava, zbornica, sekretarijat i kancelarija pedagoga-psihologa škole opremljeni su sa svom opremom za normalan rad. Postavljena je lokalna računarska mreža i obezbjeđen je stalni pristup internetu.

Ovako opremljena škola i uslovi rada omogućavaju realizaciju moderne i savremene nastave, vannastavnih i drugih aktivnosti, te bolju organizaciju rada u školi. Ovim smo se zasigurno, kvalitetom rada i postignutim rezultatima, približili savremenim i moderno organizovanim medicinskim školama u svijetu.