R A S P O R E D polaganja vanrednih ispita u  januarsko-februarskom ispitnom roku šk. 2019/2020. godine

R A S P O R E D

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

 

Broj: 04-2-68/2020

Sarajevo, 10.01.2020. godine

 

Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 30/19), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je

 

 

R A S P O R E D

polaganja vanrednih ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku šk. 2019/2020. godine

 

I RAZRED

 

Komisija: 1.  Alić Naida, prof. - predsjednik

  1.  Šukalo Subha, prof. – stalni član

 

DATUM

VRIJEME

PREDMET

ISPITIVAČ

20.01.2020.

9:00

Latinski jezik (pismeni)

Dević Sabina, prof

20.01.2020.

9:45

Fizika (pismeni)

Šukalo Subha, prof

20.01.2020.

10:30

Osnovi higijene i zdravstvene njege

Ždralović dr. Naida

20.01.2020.

10:50

Osnovi higijene i zdravstvene njege - praksa

Ždralović dr. Naida

20.01.2020

11:20

Njega bolesnika

Ćemo Naida, dms.

21.01.2020.

9:00

Vjeronauka

Mujić Bedrija, prof.

21.01.2020.

9:20

Latinski jezik (usmeni)

Dević Sabina, prof.

21.01.2020.

10:00

Fizika (usmeni)

Šukalo Subha, prof.

21.01.2020.

10:10

Historija

Hajrulahović Samir, prof.

21.01.2020.

10:20

Anatomija i fiziologija čovjeka

Mukača dr. Elvedina

21.01.2020.

11:00

Propedeutika

Ćatić Anela, prof.

                                                                                                             

                                                                                                              

D I R E K T O R I C A

                                                                                             

                                                                                                                     Kešo Sadina, prof.

 

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

 

Broj: 04-2-68/2020

Sarajevo, 10.01.2020. godine

 

Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 30/19), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je

 

R A S P O R E D

polaganja vanrednih ispita u  januarsko-februarskom ispitnom roku šk. 2019/2020. godine

 

 

II  RAZRED

 

Komisija: 1.  Alić Naida, prof. - predsjednik

  1.   Ramović dr. Elvira– stalni član

 

DATUM

VRIJEME

PREDMET

ISPITIVAČ

 22.01.2020.

9:00

Latinski jezik (pismeni)

Dević Sabina, prof.

22.01.2020.

9:45

Engleski jezik (pismeni)

Hadžović Jasmina, prof.

22.01.2020.

10:30

Njega bolesnika

Hasanica Adela, dms.

22.01.2020.

11:10

Mikrobiologija-praksa

Mukača dr. Elvedina

22.01.2020.

11:50

Propedeutika

Ćatić Anela, prof.

22.01.2020.

12:00

Vjeronauka

Mujić Bedrija, prof

23.01.2020.

9:00

Fizika (pismeni)

Šukalo Subha, prof.

23.01.2020.

9:50

Latinski jezik (usmeni)

Dević Sabina, prof.

23.01.2020.

10:30

Engleski jezik (usmeni)

Hadžović Jasmina, prof.

23.01.2020.

10:40

Mikrobiologija

Ramović dr. Elvira

23.01.2020.

11:00

Biologija

Jahić Džanela, prof.

23.01.2020.

11:20

Anatomija i fiziologija čovjeka

Đikić dr. Jadranka

24.01.2020.

9:00

Geografija

Kaljanac Sabina, prof.

24.01.2020.

9:40

Historija

Hajrulahović Samir, prof.

24.01.2020

10:00

Fizika (usmeni)

Šukalo Subha, prof.

24.01.2020.

10:10

Hemija

Pašalić Abela, prof.

24.01.2020.

10:20

Osnovi higijene i zdravstvene njege

Hadžić dr. Selma

 

                                                                                                         D I R E K T O R I C A

                                                                                           

                                                                                                   Kešo Sadina , prof.       

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

 

Broj: 04-2-68/2020

Sarajevo, 10.01.2020. godine

 

Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 30/19), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je

 

 

R A S P O R E D

polaganja vanrednih ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku šk. 2019/2020. godine

 

III RAZRED

 

Komisija: 1.  Omerčić Sabina, prof. - predsjednik

  1. Ramović dr. Elvira. – stalni član

 

DATUM

VRIJEME

PREDMET

ISPITIVAČ

 27.01.2020.

9:00

Engleski jezik (pismeni)

Čengić Erna, prof

27.01.2020.

9:50

Bosanski jezik i književnost (pismeni)

Hrustemović Zahida, prof.

27.01.2020.

10:40

Građansko obrazovanje/Demokratija i ljudska prava

Redžepagić Ismail, prof.

27.01.2020.

11:10

Interne bolesti

Kržalić dr. Fadila

27.01.2020.

12:00

Socijalna medicina

Hadžić dr. Selma

27.01.2020.

12:40

Interne bolesti praksa

Omerhodžić Sokolović Belma, dms.

27.01.2020.

12:40

Hirurgija praksa

Salihović Senada, viša med.sestra

27.01.2020.

13:20

Zdravstvena psihologija i etika

Muminović-Kurić Jasenka, prof.

27.01.2020.

14:00

Farmaceutska hemija

mr.ph.Jažić Amela

27.01.2020.

14:10

Mikrobiologija praksa

Kekić dr. Alen

27.01.2020.

14:30

Tjelesni i zdravstevni odgoj

Hajdarević Kemo, prof.

28.01.2020

9:00

Fizika (usmeni)

Šukalo Subha, prof.

28.01.2020.

9:50

Bosanski jezik i književnost (usmeni)

Hrustemović Zahida, prof.

28.01.2020.

10:10

Engleski jezik (usmeni)

Čengić Erna, prof.

28.01.2020.

10:40

Vjeronauka

Mujić Bedrija, prof.

28.01.2020.

11:00

Patologija

Smajlović dr. Sabina

28.01.2020.

12:00

Hirurgija

Smajlović dr. Sabina

28.01.2020.

13:00

Statistika

Brulić-Šipilović Vildana, prof.

28.01.2020.

13:30

Sanitarna tehnika

Kadribašić dr. Ribana

28.01.2020.

14:00

Farmaceutska tehnologija

mr.ph.Škrijelj Selvija

28.01.2020.

14:10

Farmaceutska tehnologija praksa

mr.ph.Škrijelj Selvija

28.01.2020.

14:20

Toksikologija

mr.ph.Škrijelj Selvija

28.01.2020.

14:40

Toksikologija praksa

mr.ph.Škrijelj Selvija

29.01.2020.

8:50

Zarazne bolesti

Ramović dr. Elvira

29.01.2020.

9:30

Dermatologija

Ramović dr. Elvira

29.01.2020.

9:40

Prva pomoć

Ramović dr. Elvira

29.01.2020.

10:10

Klinička biohemija

Ramović dr. Elvira

29.01.2020.

10:20

Klinička biohemija praksa

Ramović dr. Elvira

29.01.2020.

10:30

Farmakologija

Ramović dr. Elvira

29.01.2020.

11:00

Biologija

Alić Naida, prof.

29.01.2020.

11:30

Hemija

Omerčić Sabina, prof.

29.01.2020.

12:20

Analitička hemija

Omerčić Sabina, prof.

29.01.2020.

12:30

Analitička hemija praksa

Omerčić Sabina, prof.

29.01.2020.

12:40

Bromatologija

Zukanović Ilvana, prof.

29.01.2020

13:10

Bromatologija praksa

Zukanović Ilvana, prof.

29.01.2020.

13:40

Fizika (usmeni)

Šukalo Subha, prof.

29.01.2020.

14:30

Higijena

Hadžić dr. Selma

29.01.2020.

14:50

Higijena praksa

Hadžić dr. Selma

                                                                                                             

                                                                                                             

D I R E K T O R I C A

                                                                                             

                                                                                                                     Kešo Sadina, prof.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

 

Broj: 04-2-68/2020

Sarajevo, 10.01.2020. godine

 

Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 30/19), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je

 

R A S P O R E D

polaganja vanrednih ispita u  januarsko-februarskom ispitnom roku šk. 2019/2020. godine

 

 

IV RAZRED

 

Komisija: 1.  Jovanović-Halilović Mirjana, prof. - predsjednik

  1. Šukalo Subha, prof. – stalni član

 

 

DATUM

VRIJEME

PREDMET

ISPITIVAČ

30.01.2020.

10:40

Klinička biohemija

Ramović dr. Elvira

30.01.2020.

10:50

Socijalna medicina

Hadžić dr. Selma

30.01.2020.

11:30

Vjeronauka

Išerić Amira, prof.

30.01.2020.

11:50

Biologija

Lukić Dejana, prof.

30.01.2020.

13:00

Zdravstvena psihologija i etika

Jovanović-Halilović Mirjana, prof.

30.01.2020.

14:00

Kultura religija

Bešlić Belma, prof.

30.01.2020.

14:30

Sociologija

Selmanović Nedžajet, prof.

30.01.2020.

14:50

Farmaceutska tehnologija

mr.ph. Jažić Amela

30.01.2020.

15:00

Farmaceutska tehnologija praksa

mr.ph. Jažić Amela

30.01.2020.

15:10

Fizika (pismeni)

Šukalo Subha, prof.

30.01.2020.

16:00

Epidemiologija

Kekić dr. Alen

30.01.2020.

16:10

Epidemiologija praksa

Kekić dr. Alen

31.01.2020.

8:45

Engleski jezik (pismeni)

Hadžović Jasmina, prof.

31.01.2020

9:30

Bosanski jezik i književnost (pismeni)

Ibišević Arijana, prof.

31.01.2020.

10:30

Neuropsihijatrija

Kadrić dr. Azra

31.01.2020.

11:30

Urgentna medicina

Kadrić dr. Azra

31.01.2020.

12:30

Interne bolesti praksa

Omerhodžić Sokolović Belma, dms.

31.01.2020.

12:30

Urgentna medicina praksa

Dizdarević Elma, dms

31.01.2020.

12:30

Zarazne bolesti praksa

Borić Surana, dms

31.01.2020.

12:30

Ginekologija i akušerstvo praksa

Pleho Jasmina, dms

31.01.2020.

12:30

Pedijatrija praksa

Dizdarević Altijana, dms

31.01.2020.

13:30

Farmaceutska hemija

mr.ph. Jažić Amela

31.01.2020.

13:40

Kozmetologija

mr.ph. Jažić Amela

31.01.2020.

13:50

Farmakognozija

mr.ph. Jažić Amela

31.01.2020.

14:00

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Hujić Suada, prof.

31.01.2020.

14:50

Sanitarna tehnika

Kadribašić dr. Ribana

31.01.2020.

15:00

Sanitarna tehnika praksa

Kadribašić dr. Ribana

31.01.2020.

15:10

Medicina rada

Kadribašić dr. Ribana

03.02.2020.

11:30

Bosanski jezik i književnost (usmeni)

Ibišević Arijana, prof.

03.02.2020.

11:50

Fizika (usmeni)

Šukalo Subha, prof.

03.02.2020.

12:50

Engleski jezik (usmeni)

Hadžović Jasmina,k prof.

03.02.2020.

13:10

Pedijatrija

Đikić dr. Jadranka

03.02.2020.

14:10

Higijena

Ždralović dr. Naida

03.02.2020.

14:30

Higijena praksa

Ždralović dr. Naida

03.02.2020

14:50

Hemija

Omerčić Sabina, prof.

03.02.2020.

15:40

Industrijska tehnologija

Škrijelj Selvija, prof.

03.02.2020.

15:50

Industrijska tehnologija praksa

Škrijelj Selvija, prof.

03.02.2020.

16:00

Ginekologija i akušerstvo

Kržalić dr. Fadila

03.02.2020.

17:30

Interne bolesti

Kržalić  dr. Fadila

                                                                                                          D I R E K T O R I C A

                                                                                            

                                                                                                    Kešo Sadina , prof.  

                                                                                         

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

 

Broj: 04-2-68/2020

Sarajevo, 10.01.2020. godine

 

Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 30/19), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je

 

 

R A S P O R E D

polaganja vanrednih ispita u januarsko – februarskom ispitnom roku šk. 2019/2020. godine

 

 

MATURA

 

Komisija: 1. Jovanović –Halilović Mirjana, prof. - predsjednik

  1. Šukalo Subha, prof. – stalni član

 

 

DATUM

VRIJEME

PREDMET

ISPITIVAČ

 05.02.2020.

11:30

Zarazne bolesti

Ramović dr. Elvira

05.02.2020.

13:00

Interne bolesti

Smajlović dr. Sabina

05.02.2020.

13:30

Patologija

Smajlović dr. Sabina

05.02.2020.

13:45

 Hirurgija

 Smajlović dr. Sabina

05.02.2020.

14:00

 Socijalna medicina

Hadžić dr. Selma

06.02.2020

14:00

Bosanski jezik i književnost (pismeni)

 Ibišević Arijana, prof.

                                                                                                            

                                                                                                             

 

                                                                                                          D I R E K T O R I C A 

 

                                                                                                              Kešo Sadina, prof.