O B A V I J E S T za vanredne učenike koji će polagati maturski ispit u augustovsko-septembarskom ispitnom roku školske 2018/2019

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

O B A V I J E S T

 

Vanredni učenici koji će polagati maturski ispit u augustovsko-septembarskom ispitnom roku školske 2018/2019. godine prijave mogu predati u vremenu  od

29.07.2019. – 07.08.2019. godine

svakim radnim danom od  9,00 – 13,00 sati u Sekretarijatu škole.

 

Kandidati koji prijavljuju polaganje maturskog ispita treba da predaju sljedeća dokumenta:

 

  1. Popunjenu prijavu za polaganje maturskog ispita,

Na prijavi je potrebno napisati predmet i ime i prezime profesora kod kojeg se polaže maturski ispit

  1. Uplatnicu za polaganje maturskog ispita,
  2. Napisan maturski rad predati prilikom prijave maturskog ispita.

 

 

 

D I R E K T O R I C A   

                                                                                                            Kešo Sadina, prof.