O B A V I J E S T za vanredne učenike koji će polagati ispite u augustovsko-septembarskom ispitnom roku školske 2018/2019

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

O B A V I J E S T

 

Vanredni učenici koji će polagati ispite u augustovsko-septembarskom ispitnom roku školske 2018/2019. godine prijave mogu predati u vremenu  od

29.07.2019. – 07.08.2019. godine                  

svakim radnim danom od  9,00 – 13,00 sati u Sekretarijatu škole.

 

Kandidati koji prvi put prijavljuju polaganje ispita treba da predaju sljedeća dokumenta:

 1. popunjen zahtjev za upis
 2. popunjenu prijavu za polaganje ispita
 3. svjedočanstva prethodno završene srednje škole
 4. izvod iz matične knjige rođenih
 5. izvod iz matične knjige vjenčanih
 6. rješenje o razlici predmeta
 7. potvrdu o obavljenoj pripremnoj nastavi
 8. uplatnice za ispite predati prilikom prijave ispita.

 

Kandidati koji nastavljaju polaganje ispita treba da predaju sljedeća dokumenta:

 1. popunjen zahtjev za upis / ako započinju polaganje novog razreda
 2. popunjenu prijavu za polaganje ispita
 3. potvrdu o obavljenoj pripremnoj nastavi
 4. uplatnice za ispite predati prilikom prijave ispita.

                  

 

  D I R E K T O R I C A  

                                                                              Kešo Sadina, prof.