Promotivni video JU Srednje medicinske škole Sarajevo, maj 2024.

Uprava škole

Magična atmosfera koja je pratila kompletan period realizacije školskih aktivnosti povodom obilježavanja Dana škole - Dana zdravlja - Dana grada Sarajeva inspirirala je na kreiranje videa koji zabilježene trenutke pretvara u najljepša sjećanja. Video promovira uspješnu saradnju učenika i profesora kroz objedinjeni rad svih aktiva škole. Prikazuje spoj talenta, kreativnosti i originalnih ideja. Daje budućim učenicima škole uvid u aktivnosti čiji sudionici i oni sami mogu postati. Predstavlja sinergiju discipline, znanja, rada i angažmana koja već traje 77 godina, te koja će se nastaviti i s narednim generacijama učenika.

Video možete pogledati koristeći sljedeći link: