KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI MJERE U VEZI SA PREVENCIJOM ŠIRENJA BOLESTI COVID 19

Na osnovu preporuka Zavoda za javno zdravstvo FBiH, direktorica JU Srednja medicinska škola Sarajevo škole donosi: