Uloga medicinske sestre tehničara kod povreda oka i šake  nastalih upotrebom pirotehničkih sredstava

Prof Elma Dizdarević i učenici IV razreda smjer medicinska sestra- tehničar 
u sklopu Bolničke prakse Urgente medicine, učenicima je prezentiran rad učenika na temu: " Uloga medicinske sestre tehničara kod povreda oka i šake  nastalih upotrebom pirotehničkih sredstava". U susret novogodišnjim praznicima radili smo i upozorili šta se može desiti kada  upotrebe pirotehničkih sredstava izmakne kontroli i objasnili postupak zbrinjavanja.
 
Prezentacija se može pogledati na linku:
http://sms.edu.ba/storage/documents/original/Urgentna3.pdf