Svjetski dan štitne žlijezde

25. maja obilježava se Svjetski dan štitne žlijezde

 koji ima za cilj podići svijesti o bolestima štitne žlijezde te blagovremenoj dijagnostici i pravilnoj prevenciji.

Ovim povodom predstavnici Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, predstavnici Udruge za bolesti štitnjače “Štit” iz Tuzle i predstavnici poliklinike UNIMED iz Sarajeva pripremili su štandove ispred zgrade Zavoda u Sarajevu.  Učenici JU Srednja medicinska škola Sarajevo sa profesoricom Zukanović Ilvanom uključili su se u aktivnosti promocije zdravlja  povodom obilježavanja Svjetskog dana štitne žlijezde te su zajedno sa organizatorima događaja, građanima dijelili informativne letke i edukativno – promotivne materijale, kroz razgovor upućivali na simptome i dijagnostiku bolesti štitne žlijezde, te ih upućivali na konsultacije sa ljekarom u zavodskoj ambulanti.

Više o ovom događaju može se pogledati na stranici: Svjetski dan štitne žlijezde – ZZJZ FBiH