Svjetski dan energetske efikasnosti

5. marta 2020 članovi sekcije Mladi kroz život i ekologija sa voditeljima sekcije prigodnim aktivnostima obilježili Svjetski dan energetske efikasnosti. Učenici su pripremili prigodne plakate, kao i oglas na zadatu temu.

Svakoga dana ljudi upotrebljavaju energiju u najrazličitije svrhe: za grijanje, hlađenje, osvjetljenje, proizvodnju, zabavu itd. Načini na koji se energija koristi bitno utiče na našu okolinu i život, stoga je veoma važno ne samo da li štedimo energiju, već i da li je koristimo na najefikasniji način.

Važno je napraviti razliku između dva pojma, koja se u posljednje vrijeme sve više upotrebljavaju, a to su upravo ušteda energije i energetska efikasnost.

Ušteda energije podrazumijeva sve ono što poduzimamo da ne bi rasipali energiju – to su jednostavni koraci koji svi mogu da usvoje kao način ponašanja, od gašenja svjetla nakon izlaska iz prostorije do recikliranja plastične ili aluminijske ambalaže.

Energetska efikasnost je pojam koji se odnosi na upotrebu tehnologije za čiji rad je potrebno manje energije – kao dobar primjer mogu da posluže štedljive led sijalice koje troše manje energije umjesto klasičnih sijalica pri tom dajući istu količinu svjetlosti.

Djelujmo pametno, čuvajmo okolinu!