„Šta smo naučili o miru?“

Dana 23.5.2023.

realizovana je posljednja aktivnost u okviru školskog projekta „Mirovno obrazovanje“

Okvirni naziv završne aktivnosti je „Šta smo naučili o miru?“  koja  ima za cilj refleksiju znanja  koje su učenici stekli i razvili u toku projekta. Učenici učesnici projekta „Mirovno obrazovanje“ 2022/2023. odlučili su se da svoja stečena  znanja o miru iskoriste  i uz  pomoć različitih sposobnosti i vještina  predstave u formi izložbe koja nosi naziv „Living peace“ koju čine: izložba plakata kreiranih u Canvi sa porukama mira koje su kreirali sa prof. Belmom Mehanić-Kapo, izložba fotografija sakralnih objekata, predstavljanje poezije nadahnutom mirom i porukama mira koje su učenici  osmislili. Kako izložba „Living peace“ ima edukativnih karakter poslužit će  drugim učenicima da promišljaju o miru ne kao samo sociološkom fenomenu nego i načinu života što je bio cilj i pedagogice Marije Knežević koja je učestvovala u osmišljavanju i postavljanju izložbe.

U okviru projekta „Mirovno obrazovanje“ 2022/2023. realizovano je VIII radionica:

  1. Radionica: „Kultura mira“
  2. Radionica:“Komunikacija, stereotipi i predrasude“
  3. Kreativne radionice na času informatike na temu: „Kultura mira i važnosti promocije kulture mira“ (realizovala radionicu prof. Belma Mehanić-Kapo)
  4. Radionica:“Identitet za pomirenje“
  5. Radionica:“Posjeta sakralnim objektima“ 
  6. Radionica: „Transformacija konflikta“
  7. Radionica: „Žive biblioteke/Javno govorenje žrtava rata“
  8. Završana aktivnost: „Šta smo naučili o miru?“

(Izložba „Living peace“)

Projekt „Mirovno obrazovanje“ relizuje PRO-Budućnost uz podršku  CRS (Catholic Relief Services) i USAID (United States Agency for International Development) a u našoj školi ga je implementirala profesorica Alma Ahmethodžić mr.zajedno sa svojim učenicima