Raspored polaganja ispita za vanredne učenike - januarsko-februarski ispitni rok, šk. 2020/2021.godina

Raspored polaganja ispita za vanredne učenike

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

 

Broj: 04-2-1/2021

Sarajevo, 05.01.2021. godine

 

Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 30/19), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je

 

R A S P O R E D

polaganja vanrednih ispita u  januarsko-februarskom ispitnom roku šk. 2020/2021. godine

I RAZRED

Komisija:

  1. Kadrić dr. Azra, - predsjednik
  2. Šukalo Subha, prof. – stalni član

DATUM

VRIJEME

PREDMET

ISPITIVAČ

18.01.2021.

09:00

Latinski jezik (pismeni)

Borovčanin Mališa, prof.

18.01.2021.

09:50

Fizika (pismeni)

Šukalo Subha, prof.

18.01.2021.

10:40

Informatika

Mehanić-Kapo Belma, prof.

18.01.2021.

10:50

Historija

Hajrulahović Samir, prof.

18.01.2021.

11:00

Propedeutika

Ćatić Anela, prof.

18.01.2021.

11:20

Biologija

Jahić Džanela, prof.

18.01.2021.

11:40

Anatomija i fiziologija čovjeka

Mukača Elvedina, prof.

19.01.2021.

09:00

Latinski jezik (usmeni)

Borovčanin Mališa, prof.

19.01.2021.

10:00

Fizika (usmeni)

Šukalo Subha, prof.

19.01.2021.

10:10

Kultura religija

Kurtović Đuldina, prof.

19.01.2021.

10:20

Osnovi higijene i zdravstvene njege

Ždralović dr. Naida

19.01.2021.

12:00

Osnovi higijene i zdravstvene njege - praksa

Ždralović dr. Naida

20.01.2021.

9:00

Vjeronauka

Išerić Amira, prof.

20.01.2021.

10:00

Njega bolesnika

Ćemo Naida, dms

 D I R E K T O R I C A

 Kešo Sadina, prof.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

 

Broj: 04-2-1/2021

Sarajevo, 05.01.2021. godine

 

Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 30/19), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je

 

R A S P O R E D

polaganja vanrednih ispita u  januarsko-februarskom ispitnom roku šk. 2020/2021. godine

II  RAZRED

Komisija:

  1. Ćatić Anela, prof. - predsjednik
  2. Šukalo Subha, prof. – stalni član

DATUM

VRIJEME

PREDMET

ISPITIVAČ

21.01.2021.

9:00

Latinski jezik (pismeni)

Borovčanin Mališa, prof.

21.01.2021.

9:50

Matematika (pismeni)

Odobašić Dženana, prof.

21.01.2021.

10:40

Historija

Hajrulahović Samir, prof.

21.01.2021.

11:00

Mikrobiologija i parazitologija

Ramović dr. Elvira

21.01.2021.

11:30

Biologija

Jahić Džanela, prof.

21.01.2021.

12:00

Kultura religija

Kurtović Đuldina, prof.

21.01.2021.

12:10

Mikrobiologija – praksa

Mukača dr. Elvedina

21.01.2021.

13:10

Propedeutika

Ćatić Anela, prof.

21.01.2021.

13:30

Osnovi higijene i zdravstvene njege

Hadžić dr. Selma

22.01.2021.

09:00

Latinski jezik (usmeni)

Borovčanin Mališa, prof.

22.01.2021.

10:00

Matematika (usmeni)

Odobašić Dženana, prof.

22.01.2021.

10:20

Bosanski jezik i književnost (pismeni)

Ibišević Arijana, prof.

22.01.2021.

11:10

Fizika (pismeni)

Šukalo Subha, prof.

22.01.2021.

12:00

Vjeronauka

Mujić Bedrija, prof.

22.01.2021.

12:50

Geografija

Kaljanac Sabina, prof.

25.01.2021.

9:00

Anatomija i fiziologija čovjeka

Kadrić dr. Azra

25.01.2021.

10:00

Bosanski jezik i književnost (usmeni)

Ibišević Arijana, prof.

25.01.2021.

10:10

Fizika (usmeni)

Šukalo Subha, prof.

25.01.2021.

10:20

Hemija

Pašalić Abela, prof.

25.01.2021.

10:30

Njega bolesnika

Hasanica Adela, dms

D I R E K T O R I C A

  Kešo Sadina , prof.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

 

Broj: 04-2-1/2021

Sarajevo, 05.01.2021. godine

 

Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 30/19), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je

R A S P O R E D

polaganja vanrednih ispita u  januarsko-februarskom ispitnom roku šk. 2020/2021. godine

 III RAZRED

Komisija:

  1. Hrustemović Zahida, prof. - predsjednik
  2. Ramović dr. Elvira. – stalni član

DATUM

VRIJEME

PREDMET

ISPITIVAČ

26.01.2021.

09:00

Engleski jezik (pismeni)

Hadžović Jasmina, prof.

26.01.2021.

09:50

Bosanski jezik i književnost (pismeni)

Hrustemović Zahida, prof.

26.01.2021.

10:40

Bromatologija

Zukanović Ilvana, prof.

26.01.2021.

10:50

Bromatologija praksa

Zukanović Ilvana, prof.

26.01.2021.

11:10

Interne bolesti praksa

Ćemo Naida, dms

26.01.2021.

11:10

Hirurgija praksa

Salihović Senada, viša med.sestra

26.01.2021.

11:40

Farmaceutska tehnologija

Jažić Amela, mr.ph.

26.01.2021.

12:00

Farmaceutska hemija

Jažić Amela, mr.ph.

26.01.2021.

12:20

Kozmetologija

Jažić Amela, mr.ph.

27.01.2021.

9:00

Fizika (pismeni)

Šukalo Subha, prof.

27.01.2021.

9:50

Engleski jezik (usmeni)

Hadžović Jasmina, prof.

27.01.2021.

10:00

Bosanski jezik i književnost (usmeni)

Hrustemović Zahida, prof.

27.01.2021.

10:10

Socijalna medicina

Hadžić dr. Selma

27.01.2021.

10:30

Analitička hemija

Ćatić Anela, prof.

27.01.2021.

10:40

Analitička hemija praksa

Ćatić Anela, prof.

27.01.2021.

10:50

Hemija

Ćatić Anela, prof.

27.01.2021.

11:20

Farmaceutska tehnologija praksa

Škrijelj Selvija, mr.ph.

27.01.2021.

11:30

Zdravstvena psihologija i etika

Muminović-Kurić jasenka, prof.

27.01.2021.

11:40

Vjeronauka

Išerić Amira, prof.

27.01.2021.

11:50

Zarazne bolesti

Ramović dr. Elvira

27.01.2021.

12:20

Farmakologija

Ramović dr. Elvira

28.01.2021.

9:00

Interne bolesti

Smajlović dr. Sabina

28.01.2021.

9:50

Patologija

Smajlović dr. Sabina

28.01.2021.

11:00

Hirurgija

Smajlović dr. Sabina

28.01.2021.

11:50

Fizika (usmeni)

Šukalo Subha, prof.

28.01.2021.

12:30

Biologija

Alić Naida, prof.

 D I R E K T O R I C A

 Kešo Sadina, prof.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

 

Broj: 04-2-1/2021

Sarajevo, 05.01.2021. godine

 

Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 30/19), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je

R A S P O R E D

polaganja vanrednih ispita u  januarsko-februarskom ispitnom roku šk. 2020/2021. godine

IV RAZRED

Komisija:

  1. Mehanić-Kapo Belma, prof. - predsjednik
  2. Ramović dr. Elvira. – stalni član

DATUM

VRIJEME

PREDMET

ISPITIVAČ

29.01.2021.

9:00

Engleski jezik (pismeni)

Čengić Erna, prof.

29.01.2021.

9:50

Fizika (pismeni)

Šukalo Subha, prof.

29.01.2021.

10:40

Interne bolesti – praksa

Omerhodžić Sokolović Belma, dms

29.01.2021.

10:40

Zarazne bolesti – praksa

Borić Surana, dms

29.01.2021.

10:40

Urgentna medicina – praksa

Dizdarević Elma, dms

29.01.2021.

10:40

Ginekologija i akušerstvo – praksa

Pleho Jasmina, dms

29.01.2021.

10:40

Pedijatrija - praksa

Dizdarević Altijana, dms

29.01.2021.

11:40

Zdravstvena psihologija i etika

Jovanović-Halilović Mirjana, prof.

29.01.2021.

12:30

Hemija

Ćatić Anela, prof.

29.01.2021.

13:10

Pedijatrija

Ramović dr. Elvira

01.02.2021.

9:00

Bosanski jezik i književnost (pismeni)

Ibišević Arijana, prof.

01.02.2021.

9:50

Engleski jezik (usmeni)

Čengić Erna, prof.

01.02.2021.

10:10

Fizika (usmeni)

Šukalo Subha, prof.

01.02.2021.

10:40

Farmaceutska tehnologija

Škrijelj Selvija, mr.ph.

01.02.2021.

10:50

Industrijska tehnologija

Škrijelj Selvija, mr.ph.

01.02.2021.

11:00

Neuropsihijatrija

Kadrić dr. Azra

01.02.2021.

11:30

Urgentna medicina

Kadrić dr. Azra

01.02.2021.

12:00

Biologija

Lukić Dejana, prof.

01.02.2021.

12:30

Histološka tehnika

Kekić dr. Alen

01.02.2021.

12:40

Histološka tehnika praksa

Kekić dr. Alen

01.02.2021.

12:50

Mikrobiologija - praksa

Kekić dr. Alen

01.02.2021.

13:00

Epidemiologija

Kekić dr. Alen

02.02.2021.

9:00

Bosanski jezik i književnost (usmeni)

Ibišević Arijana, prof.

02.02.2021.

9:10

Farmaceutska tehnologija – praksa

Jažić Amela, mr.ph.

02.02.2021.

9:20

Farmaceutska hemija

Jažić Amela, mr.ph.

02.02.2021.

9:30

Farmakognozija

Jažić Amela, mr.ph.

02.02.2021.

9:40

Sociologija

Selmanović Neđajet, prof.

02.02.2021.

10:10

Ginekologija i akušerstvo

Kržalić dr. Fadila

02.02.2021.

11:10

Interne bolesti

Kržalić dr. Fadila

02.02.2021.

11:50

Hematologija

Kržalić dr. Fadila

02.02.2021.

12:00

Vjeronauka

Mujić Bedrija, prof.

02.02.2021.

12:30

Hematologija praksa

Spahić Ilda, dipl.ing.lb.dg.

02.02.2021.

12:40

Klinička biohemija praksa

Spahić Ilda, dipl.ing.lb.dg.

02.02.2021.

12:50

Epidemiologija praksa

Spahić Ilda, dipl.ing.lb.dg.

D I R E K T O R I C A 

Kešo Sadina , prof. 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

 

Broj: 04-2-1/2021

Sarajevo, 05.01.2021. godine

 

Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 30/19), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je

R A S P O R E D

polaganja vanrednih ispita u  januarsko-februarskom ispitnom roku šk. 2020/2021. godine

MATURA

Komisija:

  1. Mehanić-Kapo Belma, prof. - predsjednik
  2. Ramović dr. Elvira – stalni član

DATUM

VRIJEME

PREDMET

ISPITIVAČ

04.02.2021.

11:00

Interne bolesti

Smajlović dr. Sabina

04.02.2021.

11:10

Patologija

Smajlović dr. Sabina

04.02.2021.

11:30

Ginekologija i akušerstvo

Kržalić dr. Fadila

04.02.2021.

11:40

Socijalna medicina

Hadžić dr. Selma

04.02.2021.

12:00

Zarazne bolesti

Ramović dr. Elvira

04.02.2021.

12:20

Farmakologija

Ramović dr. Elvira

04.02.2021.

12:30

Klinička biohemija

Ramović dr. Elvira

05.02.2021.

12:00

Bosanski jezik i književnost

Ibišević Arijana, prof.

D I R E K T O R I C A

Kešo Sadina , prof.