RASPORED POLAGANJA DOPUNSKIH ISPITA U APRILSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2020/2021. GODINE

Nalazi se u prilogu

 

DATUM I DAN

 

VRIJEME

POLAGANJA

 

PREDMET

 

ISPITIVAČ

12.04.2021.

(PONEDJELJAK)

9:00 – 10:00

 

10:30 – 11:00

 

1.       Anatomija i fiziologija čovjeka

( I i II razred )

2.       Praktična nastava – Propedeutika

 

 

1.       dr. Elvedina Mukača

 

2.       Anela Ćatić, prof.

 

 

13.04.2021.

(UTORAK)

9:00 – 10:00

10:30 – 11:00

 

 

1.       Biologija

2.       Osnovi higijene i zdravstvene njege (II razred)

 

 

1.       Džanela Jahic, prof.

2.       dr. Selma Hadžić

14.04.2021.

(SRIJEDA)

11:00 – 11:30

 

1.       Praktična nastava – Mikrobiologija

 

 

 

1.       dr. Elvedina Mukača

 

 

 

15.04.2021.

(ČETVRTAK)

 

9:00 – 10:00

11:00 – 11:30

 

 

1.       Fizika – pismeni (I razred)

2.       Praktična nastava – Njega bolesnika (II razred)

 

 

1.       Subha Šukalo, prof.

2.       Adela Hasanica, dms.

 

 

16.04.2021.

(PETAK)

 

9:00 – 10:00

10:30 – 11:00

11:00 – 12:00

 

 

1.       Fizika – usmeni (I razred)

2.       Osnovi higijene i zdravstvene njege

3.       Praktična nastava – Njega bolesnika (I razred)

 

 

 

1.       Subha Šukalo, prof.

2.       dr. Naida Ždralović

3.       Naida Ćemo, dms.

 

 

 

 

                                                                                                                   Direktorica

                                                                                                                             _________________                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                Sadina Kešo,prof.