PREZENTACIJA ŠKOLE

Na osnovu prezentacije moguće je vidjeti šta se to izučava u našoj školi.