Posjeta: MUZEJ SARAJEVO 1878 -1918

U petak 10. februara 2023. godine

 članovi Historijske sekcije naše škole posjetili su MUZEJ SARAJEVO 1878 -1918 sa profesorom Hajrulahović Samirom.

Tom prilikom učenici su pogledali stalnu izložbenu postavku koja prikazuje Sarajevo za vrijeme austrougarske vlasti.