Posjeta Despića kući

U petak 10.marta 2023.godine
 članovi Historijske sekcije naše škole sa profesorom Hajrulahović Samirom posjetili su Despića kuću.
 
Kuća prikazuje kulturu stanovanja bogate, trgovačke, pravoslavne porodice u 19. stoljeću. Značaj kuće je i u činjenici da su se u njoj odigravale prve pozorišne predstave u Sarajevu.