Nagrada osvojena na 2. Međunarodnoj konferenciji „Obrazovanje i informacione tehnologije“

Na 2. Međunarodnoj konferenciji “Obrazovanje i informacione tehnologije”, održane 23. oktobra 2019. godine, u nagradnoj igri organizovanoj od strane kompanije R&S, Belma Mehanić – Kapo, prof., za potrebe škole, osvojila je BBC micro:bit.

Nagrada je uručena 15. janura 2020. godine.

BBC micro: bit je ručni, programabilni mikro-računar koji se može koristiti za sve vrste cool kreacija, od robota do muzičkih instrumenata - mogućnosti su beskrajne. Zamišljen je i oblikovan tako da učenje i podučavanje učini jednostavnim i zabavnim!