Međunarodni dan medicinsko-laboratorijskih radnika

Svrha obilježavanja ovog dana jeste podizanje svijesti o ulozi koju laboratorijski radnici imaju u pružanju zdravstvene njege, dijagnostici, razvijanju sistema kvaliteta, liječenju, istraživanju i razvoju modernih medicinskih nauka.

Gotovo 80% postavljenih dijagnoza i odluka ljekara temelji se na rezultatima laboratorijskih pretraga. Tema obilježavanja za 2021. godinu je „Vremena testiranja : uloga medicinsko-laboratorijskih radnika u pandemiji COVID-19“.


Ovim povodom vrijedni članovi laboratorijske sekcije, sa voditeljicom sekcije profesoricom Spahić Ildom, su pripremili niz zanimljivih sadržaja.

15.4.2021. u 13:10h održat će se meet prezentacija na temu „Serološki, antigenski i PCR testovi za dokazivanje infekcije COVID-19“.Prezentaciju su pripremili Emina Kršlak, Luka Gajić i Kerim Omerović. Prezentaciju o historijatu laboratorijske medicine i zvanju laboratorijskog tehničara, kao i videe na temu „Ekstrakcija DNK iz epitelnih ćelija bukalne sluznice“ i „Uzimanje uzorka vode“ pripremio je Nihad Džuđo.

Pomenuti sadržaj možete pogledati u linkovima ispod:

https://docs.google.com/presentation/d/13_3wFyAEKMtyK9FOMoymaLpIltf-f-6rRcxwpejxyA8/edit#slide=id.g35f391192_00

https://drive.google.com/file/d/1OEjllW4Ouyn7H2_KxiPhe4wWe2AUXcRq/view

https://drive.google.com/file/d/1DLKBk103Vy4i7Wu5At6yEpYBBkA1GmFi/view