Izjava o pravdanju izostanaka

Izjavu da je učenik opravdano izostao sa nastave

može se preuzeti OVDJE