Aktivnosti povodom Međunarodnog dana ružičastih majica

Dana 21.2.2023.

 u okviru programa obilježavanja Međunarodnog dana prevencije vršnjačkog nasilja održano je niz različitih aktivnosti kao što su predavanja na istoimenu temu, radionice, prezentacije učenika, te su organizovani informativni štandovi  na kojima su učenici i profesori  imali priliku  dobiti informativne letke i na kojima su se razmjenjivale poruke prijateljstva.

Pedagogica Knežević Marija, zajedno sa članovima Vijača učenika, je pored navedenih aktivnosti ovim povodom pokrenuta akcija - "Budi drug i pokreni krug" u kojoj su učenici trebali na svojim društvenim mrežama djeliti sadržaj (videa i prezentacije), a sve u cilju dizanja svijesti na navedenu temu.

Profesorica Alma Ahmethodžić mr. održala je radionicu pod nazivom  „Prevencija vršnjačkog nasilja u svrhu izgradnje pozitivnog mira“ koja je imala za cilj da kroz argumente i vrijednosti poput pozitivnog mira ukaže na potrebu adekvatne prevencije vršnjačkog nasilja. Na radionici istaknuta je potreba kvalitetnije međusobne  saradnje zvaničnih nadležnih institucija i nevladinog sektora  u cilju preveniranja vršnjačkog nasilja i  izgradnje pozivnog mira koji počiva na vrijednostima poput pravde, jednakosti, slobode, ljudskih prava itd. Kako svaka promjena polazi od pojedinca  u okviru radionice istaknuta je i uloga svakog pojedinca u preveniranju ovog problema. Na radionici također  istaknuta uloga i značaj  asertivne komunikacije koja počiva na empatiji i poštivanju dostojanstva drugih. Na radionici  su učestvovali učenici/e Vijeća učenika.

Profesorica sociologije, Selvira Mašnić je povodom ovog dana održala predavanje za učenike/ce završnih razreda pod nazivom ”Tko se tuče, taj se ne voli.”  Cilj predavanja bio je da se ukaže na neprihvatljive oblike vršnjačkog ponašanja, a posebnim akcentom na nasilje u vezama – budući da su to učenici/ce starijeg uzrasta koji  trebaju da se upoznaju i sa oblicima nasilja u vezama.

Učenici su otvoreno razgovarali o ovoj temi te su zajedno sa profesoricom zaključili da jedina zaštita od nasilja u adolescentskim vezama je brzo prepoznavanje nasilnih oblika ponašanja i traženje pomoći te da bez obzira da li je žrtva osoba ženskog ili muškog spola, bilo koji oblik nasilja u vezi je NEPRIHVATLJIV.

Istim povodom, profesorica Selvira Mašnić,  je sa maturanitma naše škole, pripremala materija na ovu temu, te su učenici kreirali edukativne plakate s ciljem podizanja svijesti o vršnjačkom nasilju i kako ga prevenirati.

U nižom razredima naše škole, profesorice Mehanić - Kapo Belma i Mikolašek - Musabegović Jelena su na časovima informatike sa učenicima radile na izradi prezentacija na temu "Ne budi sila iza profila" i na taj način obilježile Dan borbe protiv vršnjačkog nasilja.

Prezentacije maših učenika mogu se pogledati OVDJE