koiranje

Image

Sat kodiranja

Akcija Sat kodiranja (Hour of code) obilježena je u sedmici promocije informatike (Computer Science Education Week) u kojoj su mladi širom svijeta pristupali online tutorijalima. Akcija je održana od 03 – 09. decembra 2018. godine....