Najnovije

Image

Historijski čas “Opsada Sarajeva”

U utorak

Image

POSJETA IZLOŽBI „LOUVRE NOĆU“

Dana

Image

R A S P O R E D polaganja vanrednih ispita u aprilskom ispitnom roku šk. 2021/2022. godine

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

Image

Posjeta Srednje medicinske škole iz Slovenije

17.3.2022

Image

Svjetski dan podrške oboljelim od epilepsije

26. 3. 2022. god.