Najnovije

Image

R A S P O R E D  polaganja vanrednih ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku šk. 2021/2022. godine

Raspored polaganja vanrednih ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku šk. 2021/2022. godine nakazi se u prilogu

Image

HUMANITARNA AKCIJA VIJEĆA UČENIKA I PROJEKTA “DOBAR KOMŠIJA”

Na inicijativu učenice Lamije Adilović Vijeće učenika naše škole pokrenulo je humanitarnu akciju za KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo.

Image

Susret sa dr. Goranom Cerkez

Srednja medicinska škola Sarajevo već dugi niz godina priprema i osposobljava učenike za neposredan rad u zdravstvenim institucijama.

Image

Izložba Biološke i Geografske sekcije

U  srijedu 15. decembar 2021. godine u prostorijama JU „Srednja medicinska škola“ organizovana  je izložba  Biološke  i Geografske sekcije  u organizaciji  prof. biologije   Jahić Džanele i  prof. geografije  Kaljanac  Sabine.

Image

JU Srednja medicinska škola Sarajevo - učešće u najvećem edukativnom događaju na svijetu Hour of Code

Ove školske 2021/2022. godine, sedmi put za redom, JU Srednja medicinska škola Sarajevo bilježi učešće u najvećem edukativnom događaju na svijetu Hour of Code/ Satu kodiranja.