O B A V I J E S T ZA VANREDNE UČENIKE - Maturski ispit

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA                  SARAJEVO   O B A V I J E S T   Vanredni učenici koji će polagati maturski ispit u januarsko-februarskom ispitnom roku školske 2018/2019. godine prijave mogu predati u vremenu  od   03.12.2018. – 14.12.2018.god svakim radnim danom od 9,00 – 13,00 sati u Sekretarijatu škole.   Kandidati koji prijavljuju polaganje maturskog ispita treba da predaju sljedeća dokumenta:   1.    Popunjenu prijavu za polaganje maturskog ispita, Na prijavi je potrebno napisati predmet, ime i prezime profesora kod kojeg se polaže maturski ispit.     NAPOMENA: Uplate za polaganje maturskog ispita potrebno je izvršiti isključivo poslije 1.1.2019. godine, te iste predati u Sekretarijat škole.     D I R E K T O R I C A                                                                     Kešo Sadina, prof.