Takmičenje „Debatne parlaonice“

16.3.2023. u 14:00 sati

u školskoj biblioteci održano je školsko takmičenje „Debatne parlaonice“. Nakon priprema koje su podrazumijevale pisanje dva do tri govora na zadatu temu u trajanju od pet minuta učesnici školskog takmičenja  imali su  zadatak da održe govor na  omiljenu temu o kojoj su pisali u pripremnom periodu u trajanju od pet minuta. Takmičenje je uspješno realizovano uz ispoštovana sva pravila takmičenja preporučena od strane Instituta za preduniverzitetsko obrazovanje. Čestitamo svim učenicima na učešću i inspirativnim govorima koje su održali. Nadamo se da će ovogodišnje takmičenje biti podstrek za ostale učenike da se pridruže debatnom timu i debatnoj sekciji. Današnji tročlani tim sudija imao je zadatak da odabere četiri debatanta za kantonalno debatno takmičenje „Debatne parlaonice“ za natjecateljski dio i dva člana koji će učestvovati na takmičenju uz mogućnost natjecanja. š

Tim sudija na školskom takmičenju činio je:

  1. Marija Knežević pedagog-psiholog
  2. Fatima Bećirović profesor i bibliotekar
  3. Luka Gajić kapiten sekcije debatnog kluba „Ciceron“

Nakon održanih govora i analize istih kao i procjene  rada učesnika u pripremnoj fazi za školsko takmičenje odluka sudačkog tima je:

Na kantonalno debatno takmičenje  „Debatne parlaonice“ za natjecateljski dio kvalifikovali su se :

  1. Luka Gajić
  2. Veronika Soldo
  3. Emina Beširović
  4. Kerim Omerović

Za kantonalno debatno takmičenje "Debatne parlaonice" za učesnički i eventualno takmičarski  tim kvalifikovali su se:

  1. Bešlija Negra
  2. Kurić Ines

Veliko hvala sa današnje suđenje i podršku u ime kluba iskazujemo Fatimi Bećirović bibliotekarki škole i Mariji Knežević pedagogici.

 

Voditelj debatnog kluba „Ciceron“ Alma Ahmethodžić mr.