Svjetski dan borbe protiv nasilja nad ženama

Svjetski dan borbe protiv nasilja nad ženama
odlukom Ujedinjenih naroda od 17. novembra 1999. godine, obilježava se u znak sjećanja na dan kada je 25. novembra 1960. godine sestre Patriu, Minervu i Mariu Teresu Mirabal u Dominikanskoj republici brutalno dao ubiti diktator Rafael Trujillo. Ubijene su zbog svojih revolucionarnih aktivnosti i borbe za demokraciju i pravdu. Tim povodom članovi Sekcije Crveni križ su napravili prezentacju u saradnji sa Sekcijom Prva pomoć.
Prezentaciju možete pogledati na linku ispod:
http://sms.edu.ba/storage/documents/original/nasilje.pdf
Jako je bitno osvješćivanje javnosti o nasilju u porodici i nasilju nad ženama jedan je od bitnih aspekata u borbi protiv nasilja nad ženama, s ciljem podrške i pomoći ženama koje su izložene nasilju te općenito nastojanju da se nasilje u porodici i nasilje nad ženama prepozna kao značajan društveni problem, da se mijenjaju predrasude i stavovi i da društvo kao cjelina, u svim aspektima, čini najviše što može kako bi se spriječilo nasilje.
 
Voditelj sekcije: Pleho Jasmina