„Škole kao zelene zone“ - prvi dio

U našoj školi počela je

implementaciji projekta „Škole kao zelene zone“ – povećanje spremnosti na klimatske promjene u obrazovnom sektoru u Bosni i Hercegovini.

Tim povodom u period od 1.12. – 23.12.2022. realizovano je šest interaktivnih radionica u kojima je bilo uključeno 100 - tinjak učenika iz IIb, IId, IIId, IIIf odjeljenja, te brojni učenici članovi sekcija škole. Učenici su se kroz radionice na kreativan način imali priliku upoznati sa temom klimatske promjene, šta je komunalni otpad i aerozagađenje, kako klimatske promijene utiču na lanac ishrane i u konačnici šta to znači za čovjeka.

Nosioci projekta su Save the Children-a i Eko PAK a organizatori i realizatori radionica su: Knežević Marija, Jahić Džanela, Kadribašić Ribana, Kaljanac Sabina i Zukanović Ilvana.

U nastavku projekta planirane su mnogobrojne aktivnosti.