Anketa: Medijske navike učenika naše škole

U mjesecu novembru


 tim učenika Medijskog kluba,  zajedno s profesoricom Nizamom Imamović Fočo radio je na istraživanju medijskih navika učenika JU Srednja medicinska škola Sarajevo.

Anketni listić imalo je priliku popuniti 120 učenika. Obrađeni su  rezultati ankete, te su postavljeni na plakatu u holu škole.

Posebna hvala vrijednim učenicama Lamiji Čankušić i Lemisi Eskidžija, II c, koje su uradile najveći dio posla. Hvala i učenicama Smajiš Nejri i Dervišagić Lamiji (IV d) te učeniku Adiju Ramadanoviću (Ia) koji su pomogli u anketiranju učenika i obradi podataka.

Zahvaljujemo se I učenicima koji su popunili listić i bili dio projekta.