O B A V I J E S T ZA VANREDNE UČENIKE

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA                  SARAJEVO   O B A V I J E S T   Vanredni učenici koji će polagati ispite u avgustovsko-septembarskom ispitnom roku školske 2017/2018. godine prijave mogu predati u vremenu  od   23.07.2018. – 08.08.2018.       godine                 svakim radnim danom od 9,00 – 13,00 sati u Sekretarijatu škole.   Kandidati koji prvi put prijavljuju polaganje ispita treba da predaju sljedeća dokumenta: 1.    popunjen zahtjev za upis 2.    popunjenu prijavu za polaganje ispita 3.    svjedočanstva prethodno završene srednje škole 4.    izvod iz matične knjige rođenih 5.    izvod iz matične knjige vjenčanih 6.    rješenje o razlici predmeta 7.    potvrdu o obavljenoj pripremnoj nastavi 8.    uplatnice za ispite predati prilikom prijave ispita.   Kandidati koji nastavljaju polaganje ispita treba da predaju sljedeća dokumenta: 1.    popunjen zahtjev za upis / ako započinju polaganje novog razreda 2.    popunjenu prijavu za polaganje ispita 3.    potvrdu o obavljenoj pripremnoj nastavi 4.    uplatnice za ispite predati prilikom prijave ispita.                                                                            D I R E K T O R I C A   Sadina Kešo, prof.