O B A V I J E S T ZA VANREDNE UČENIKE - Maturski ispit

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA                  SARAJEVO   O B A V I J E S T   Vanredni učenici koji će polagati maturski ispit u januarsko-februarskom ispitnom roku školske 2018/2019. godine prijave mogu predati u vremenu  od                 03.12.2018. – 14.12.2018. god            svakim radnim danom od 9,00 – 13,00 sati u Sekretarijatu škole.     Kandidati koji prijavljuju polaganje maturskog ispita treba da predaju sljedeća dokumenta:   1.    Popunjenu prijavu za polaganje maturskog ispita, Na prijavi je potrebno napisati predmet, ime i prezime profesora kod kojeg se polaže maturski ispit. 2.    Uplatnicu za polaganje maturskog ispita.     NAPOMENA: Uplate za polaganje maturskog ispita potrebno je izvršiti najkasnije do 14.12.2018. godine   D I R E K T O R I C A
        Kešo Sadina, prof.