O B A V I J E S T ZA VANREDNE UČENIKE - Maturski ispit

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA                  SARAJEVO   O B A V I J E S T   Vanredni učenici koji će polagati maturski ispit u avgustovsko-septembarskom ispitnom roku školske 2017/2018. godine prijave mogu predati u vremenu  od   23.07.2018. – 08.08.2018. godine                svakim radnim danom od 9,00 – 13,00 sati u Sekretarijatu škole.   Kandidati koji prijavljuju polaganje maturskog ispita treba da predaju sljedeća dokumenta:   1.    Popunjenu prijavu za polaganje maturskog ispita, Na prijavi je potrebno napisati predmet i ime i prezime profesora kod kojeg se polaže maturski ispit. 2.    Uplatnicu za polaganje maturskog ispita.           D I R E K T O R I C A                                                                   Kešo Sadina, prof.