TERMINI RADA SEKCIJA U ŠKOLSKOJ 2019./2020. GODINI

TERMINI RADA SEKCIJA U ŠKOLSKOJ 2019./2020. GODINI

REDNI

 BROJ

NAZIV SEKCIJE

VODITELJ SEKCIJE

TERMIN RADA SEKCIJE

 1.  

CIVITAS

REDŽEPAGIĆ ISMAIL

SRIJEDA

14:00-14:45

 1.  

PRVA POMOĆ

DIZDAREVIĆ ELMA,

DIZDAREVIĆ ALTIJANA

UTORAK 12:00-12:45

 1.  

ODBOJKAŠKA SEKCIJA (UČENICE)

HUJIĆ SUADA

ČETVRTAK 14:00-14:45

 1.  

SEKCIJA „ODA“

MUJIĆ BEDRIJA

ČETVRTAK 14:00-14:45

 1.  

MLADI KROZ ŽIVOT I EKOLOGIJA

ZUKANOVIĆ ILVANA, OMERHODŽIĆ SOKOLOVIĆ BELMA

PONEDJELJAK 15:40-16:25

 1.  

BIOLOŠKA SEKCIJA

JAHIĆ DŽANELA

PONEDJELJAK 14:00-14:45

 1.  

HEMIJSKA SEKCIJA

OMERČIĆ SABINA

UTORAK

14:00-15:35

 1.  

LIKOVNO-UMJETNIČKA SEKCIJA

BRULIĆ ŠIPILOVIĆ VILDANA

PONEDJELJAK

14:00-14:45

 1.  

SEKCIJA RUČNIH RADOVA „HANDMADE“

ŽDRALOVIĆ NAIDA

PONEDJELJAK

14:00-14:45

 1.  

HISTORIJSKA SEKCIJA

HAJRULAHOVIĆ SAMIR

PETAK 14:00-14:45

 1.  

CRVENI KRIŽ

BORIĆ SURANA

UTORAK 13:13:45

 1.  

SEKCIJA ZDRAVI ŽIVOTNI STILOVI

KADRIBAŠIĆ RIBANA

ČETVRTAK 12:15-12:45

 1.  

NOVINARSKA SEKCIJA

HADŽOVIĆ JASMINA,

IBIŠEVIĆ ARIJANA

SRIJEDA

11:30-12:15

 1.  

GEOGRAFSKA SEKCIJA

KALJANC SABINA

SRIJEDA 13:45-14:05

 1.  

SEKCIJA ZDRAVSTVENO PROSVJEĆIVANJE

KADRIĆ AZRA I

MUKAČA ELVEDINA

PETAK

10:40-11:25

 1.  

RECITATORSKA SEKCIJA

ČENGIĆ JASMINA

ČETVRTAK 12:20-13:05