Svjetski dana šuma i Svjetski dan voda

U srijedu 20. marta učenici IId odjeljenja i članovi Geografske sekcije sa profesoricom Kaljanac Sabinom na času geografije pripremili su prigodan programa i multimedijalnih prezentaciju povodom Svjetskog dana voda.
Članovi Geografske sekcije multimedijalnoj prezentaciji su predstavili bh. rijeke, jezera, vodopada, mineralne izvore. Učenici su pripremili i edukativne poruke o vodi. Na kraju časa gosti i učenici su popiti po času vode i čaja. Istim povodom članovi Ekološke sekcije sa profesoricama Omerhodžić Sokolović Belmom i Zukanović Ilvanom, 21. I 22. 03. nizom aktivnosti obilježili su ovaj dan, kao i Svjetski dan šuma. Učenici su napravili plakat od recikliranog materijala koji simbolizuje očuvanje naših prirodnih bogatstava, a na malim odmorima su učenici dijelili pripremljene listove i kapi vode sa porukama o vodama i šumama, koje imaju za cilj podizanje svijesti o važnosti očuvanja istih.