SVJETSKI DAN ŠTEDNJE

Svjetski dan štednje obilježava se 31. oktobra kao sjećanje na prvi međunarodni kongres štedioničara koji je održan na taj dan davne 1924.godine u Milanu. Članovi Ekološke sekcije sa voditeljima sekcije Omerhodžić – Sokolović Belmom i Zukanović Ilvanom u holu škole postavili su kasu za sve naše učenike, profesore i roditelje. Prikupljeni novac bit će namijenjen za stvaranje lijepih uspomena unutar naše škole.
Kada se govori o štednji, ne misli se samo na novac. Štedimo novac, ali i prirodne resurse koji su ograničeni i s kojima treba raspolagati savjesno! Finansijske edukacije u školama su također važne kako bi se stekla kultura trošenja od najranijeg uzrasta. Počnimo štediti već danas!!!!