Svjetski dan dijabetesa, 14.novembar

Svjetski dan borbe protiv dijabetesa obilježava se od 1991. godine, a utemeljile su ga Međunarodna federacija dijabetičara (IDF) i Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) kao odgovor na rastuću zabrinutost zbog eskalirajuće prijetnje zdravlju koju predstavlja dijabetes.

Budući da broj osoba s dijabetesom u svijetu raste, uloga medicinskih sestara i ostalih zdravstvenih radnika postaje sve važnija. Sestre su često prvi, a ponekad i jedini zdravstveni radnici s kojima osoba stupa u interakciju, stoga je kvaliteta njihove početne procjene, njege i liječenja od vitalne važnosti. U svijetu od šećerne bolesti boluje 463 miliona ljudi u dobi od 20 do 79 godina, a procjenjuje se da će taj broj narasti na 700 miliona do 2045. godine. Svaka druga osoba ne zna da je oboljela od šećerne bolesti, a još 374 miliona ljudi ima poremećaj podnošenja glukoze (pred dijabetes). U svijetu svake godine od šećerne bolesti umire 4,2 milijona ljudi, odnosno 1 osoba svakih 8 sekundi, a gotovo polovica je mlađa od 60 godina. Ove godine navršava se i 100 godina od pronalska insulina. 1921.godine Frederik Banting i Čarls Best uspješno su izolovali insulin i primijenili ga na svom psu koji je imao dijabetes, a već početkom 1922.godine prvi put su ga primijenili na čovjeku. Otkriće insulina donijelo je revoluciju i za do tad smrtonosnu bolest pronađen je lijek.

Ovaj bitan datum obilježili su i naši učenici, članovi sekcija Mladi kroz život i ekologija i Prva pomoć, te članovi sekcije Zdravstveno prosvečivanje izradili su prigodne panoe na temu Dijabetes, želeći na taj način skrenuti pažnju na važnost prije svega prevencije bolesti i promjene životnih navika.