Svjetska sedmica imunizacije

Svjetska sedmica imunizacije

se tradicionalno obilježava svake godine u zadnjoj sedmici mjeseca aprila  ( ove godine od 24. do 30. aprila) s ciljem promocije primjene vakcina radi zaštite osoba  svih dobnih grupa od zaraznih bolesti, koje se mogu isključivo spriječiti vakcinacijom. Tema ovogodišnje kampanje je "Vakcine nas zbližavaju" čime se želi promovisati angažman globalne važnosti vakcinacije u očuvanju zdravlja i zbližavanju ljudi, naročito u kontekstu vakcinacije protiv COVID-19.

Dok je svijet trenutno fokusiran na vakcinaciju protiv COVID-19 mora se osigurati nastavak rutinske vakcinacije. Mnoga djeca nisu vakcinisana tokom pandemije, što povećava rizik od oboljenja kao što je poliomijelitis i morbili.

Vakcinacija  je  jedno  od  najvećih   medicinskih  dostignuća  20.  vijeka,  koje  godišnje spašava  između  2  –  3  miliona  ljudskih  života  u  svijetu.   Vakcinacijom  je  spašeno  više života  nego  bilo  kojom  medicinskom intervencijom  u  historiji medicine, omogućena je bolja kvaliteta života i produženo je očekivano trajanje života.  

Imunizacija  je  jedini  mogući  način  sprečavanja  pojave  vakcinacijom  preventabilnih bolesti,  sprečavanja  ili  smanjenja  njihovih  ozbiljnih  komplikacija,  od  kojih  neke dovode  do  smrtnog  ishoda.

Kontinuiranom i sveobuhvatnom vakcinacijom omogućava se efikasna i sigurna zaštitapojedinaca i cjelokupne populacije od zaraznih bolesti. Osobe sa urednim vakcinalnim statusom  štite  od  zaraznih  bolesti  nevakcinisane  osobe, koje se radi postojećih kontraindikacija za  vakcinaciju, rane životne dobi ili drugih razloga nisu mogle vakcinisati.

Laboratorijska sekcija sa voditeljicom sekcije profesoricom Ildom Spahić, ovim povodom pripremio je prigodan materijal:

KALENDAR VAKCINACIJE

VIDEO