Susret sa dr. Goranom Cerkez

Srednja medicinska škola Sarajevo već dugi niz godina priprema i osposobljava učenike za neposredan rad u zdravstvenim institucijama.

Da bi učenici bili adekvatno osposobljeni za rad, moraju pohađati teoretski i praktični dio stručnih predmeta. Praktičan rad odvija se u različitim zdravstvenim institucijama.

Jedna od njih je i Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH koja je otvorila svoja vrata našim učenicima i profesorima. U dijelu zaduženom za zdravstvenu ekologiju nalaze se laboratorije za kontrolu kvaliteta hrane, vode i predmeta opšte upotrebe u kojima učenici trećih razreda obavljaju praktičnu nastavu iz predmeta Bromatologija sa profesoricom Ilvanom Zukanović.

Prilikom obavljanja praktične nastave, u prazničnom raspoloženju, desio se i spontani razgovor s pomoćnikom ministra za javno zdravlje dr. Goran Čerkez, koji je dao podršku školi i njenom radu u cilju što kvalitetnijeg obrazovanja. Zahvaljujemo se i Službi za zdravstvenu ekologiju i svim njenim uposlenicima koji su osigurali idealne uslove da naši učenici što bolje ovladaju praksom u realnim uslovima