Stručni skup

Učenici IIIa Kokić Ermin, Kadrić Amina i Halilović Adna zajedno sa profesoricom Medihom Beganović, 16. 5. 2019. godine prisustvovali su stručnom skupu organizovanom od strane UKCS i Komore medicinskih sestara i tehničara Kantona Sarajevo. Skup je održan u amfiteatru U KCS

Teme su bile:

  1. Vaskularni pristup za hemodijalizu
  2. Prehrana bolesnika koji su na hemodijalizi
  3. Kvalitet spavanja kod pacijenata koji su na hemodijalizi
  4. Uloga sestre u pripremi pacijenta za transplantaciju bubrega