Školski izlet

U utorak 13.06.2023. godine

 u okviru redovnog nastavnog sadržaja, realizovan je školski izlet u Mostaru. Učenici su zajedno sa profesorima krenuli sa željezničke stanice u 07:58 sati modernim vozom, a povratak je bio u 18.00 sati.

U Mostaru su učenici kroz obilazak upoznali znamenitosti grada, uživali u Starom most i svim ljepotama koje pruža ovaj grad.