Seminar "Samopomoć" u sklopu projekta "Kvadrat znanja"

U sklopu projekta "Kvadrat znanja" održan je seminar "Samopomoć" na inicijativu organizacije "Leptir" pod vodstvom Zrinke Smolčić i Hans Hubera iz Njemačke u Srednjoj medicinskoj školi u Sarajevu od 17.06.-20.06.2019. godine.

Organizator i domaćini su bili menedžment Srednje medicinske škole u Sarajevu  na čelu sa prof. Sadinom Kešo, dr. Ribana Kadribašić koja je ujedno voditelj projekta kao i inicijator međunarodne saradnje koja je počela u aprilu 2019. godine, te pedagogica Knežević Marija.

 

Učesnici su bili učenici Srednje medicinske škole  III -a,b,c,f i IV- f razredi, ukupno 52 učenika koji su se samoinicijativno prijavili uz dozvolu roditelja za novu metodu edukacije koja pored teoretskog djela obuhvaća i praktične vježbe.

Gosti koji su prisustvovali jednom novom vidu edukacije su učenici Srednje škole poljoprivredne, prehrambene, veterinarske i uslužnih djelatnosti  u prisustvu psihologinje Hamamdžić Merihom i prof. Adom Pašalić, kao i  žene "Udruženje žrtava rata Foča" koje su dale svoj doprinos i objasnile kako se od 2014. godine primjenjuju ove metode koje su im olakšavale prevazilaženje svih teškoća sa kojima se susreću.

Cilj seminara je definisati pojam traume, kako se prepoznaje, zatim upoznavanje mladih sa vlastitim resursima i granicama, disocijacija, fokusiranje, samopromatranje kroz tjelesne vježbe za samoregulaciju živčanog sustava, te sticanje sposobnosti za samopomoć, za stabiliziranje vlastitog duševnog života i izgradnju psihičkih resursa.

Projekat se sastoji od tri modula, a učesnici su uspješno završili dva modula te su im uručeni certifikati na obostrano zadovoljstvo te je inicirana daljna saradnja za novembar mjesec.

Učenici drugih škola i njihovi profesori su iskazali potrebu za takvu vrstu edukacije i u njihovim školama te želju da se ista edukacija organizuje u novembru mjesecu u njihovim školama. Organizatori su iskazali želju da prošire svoje djelovanje kao i prenos znanja i drugim učenicima kako bi dobili nova saznanja i kako bi se snašli u svakoj prilici stresa te izašli jači i sigurniji za nove izazove koji ih čekaju.

Uručena je donacija od strane inicijative " Leptir" mobilni razglas sa MP3, sa radiom koji je predsjednica organizacije Zrinka Smolčić uručila direktorici prof. Sadini Kešo, što je dodatno obradovalo učenike škole jer je to često bila prepreka za organizaciju nekih aktivnosti. Učenici škole su također uručila učesnicima poklone kao znak pažnje i sjećanja.

Još jednom se zahvaljujemo svim učesnicima koji su se na kraju oprostili na jedan specifičan način, organizovan je zajednički ručak u prostorima škole sa zajedničkom porukom "DAS IST DAS".