Raspored polaganja vanrednih ispita u januarsko-februarskom roku školske 2023/2024 godine

.

Raspored polaganja vanrednih ispita dat je na sljedećem linku: