RASPORED POLAGANJA POPRAVNIH ISPITA ZA REDOVNE UČENIKE U AVGUSTOVSKOM ISPITNOM ROKU ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO     Dj.br.: 04-2-854/18   Datum: 29.06.2018. godine         RASPORED POLAGANJA POPRAVNIH ISPITA ZA REDOVNE UČENIKE U AVGUSTOVSKOM ISPITNOM ROKU ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU     PRVI RAZREDI   Predmet Ispitivač Komisija Datum Vrijeme Fizika – pismeni   Glamočić Adnan 1.Brulić Š. V. 2.Mukača E. 22.08.2018. 10,00 Engleski jezik –pismeni   Čengić Erna 1.Ibišević A. 2.Glamočić A. 22.08.2018. 10,00 Matematika – pismeni   Odobašić Dženana 1.Brulić Š. V. 2.Glamočić A. 22.08.2018. 10,00 Latinski jezik – pismeni   Dević Sabina 1.Ibišević A. 2.Glamočić A. 23.08.2018. 9,00 Engleski jezik – usmeni   Čengić Erna 1.Ibišević A. 2.Glamočić A. 23.08.2018. If (10,00 -10,15 ) Matematika – usmeni   Odobašić Dženana 1.Brulić Š. V. 2.Glamočić A. 23.08.2018. If (10,15 -10,45 ) Fizika – usmeni   Glamočić Adnan 1.Brulić Š. V. 2.Mukača E. 23.08.2018. Id (10,45 – 11,00 ) If (11,00 – 11,30 ) Latinski jezik – usmeni   Dević Sabina 1.Ibišević A. 2.Glamočić A. 24.08.2018. If ( 9,00 – 10,00 )         DRUGI RAZREDI   Predmet Ispitivač Komisija Datum Vrijeme Engleski jezik - pismeni   Hadžović Jasmina 1.Handžić D. 2.Dizdarević E. 22.08.2018. 10,00 Fizika – pismeni   Pelto Mirnes 1.Ćatić A. 2.Pašalić A. 22.08.2018. 10,00 Biologija   Jahić Džanela 1.Dizdarević E. 2.Handžić D. 22.08.2018. IIf (11,00 – 11,15 ) Latinski jezik – pismeni   Pirija Nerma 1.Handžić D. 2.Dizdarević E. 23.08.2018. 9,00 Anatomija i fiziologija čovjeka Đikić Jadranka 1.Dizdarević E. 2.Handžić D. 23.08.2018. IIf (10,00 – 10,30 ) Engleski jezik – usmeni   Hadžović Jasmina 1.Handžić D. 2.Dizdarević E. 23.08.2018. IIa ( 10,30 – 10,45 ) IIf ( 10,45 – 11,30 ) Fizika – usmeni   Pelto Mirnes 1.Ćatić A. 2.Razrednik 23.08.2018. IIb ( 10,00 – 10,15 ) IIc ( 10,15 – 11,15 ) IId ( 11,15 – 11,30 ) IIe ( 11,30 – 12,30 ) Latinski jezik – usmeni   Pirija Nerma 1.Handžić D. 2.Dizdarević E. 24.08.2018. IIf (10,00 – 10,30 )           TREĆI RAZREDI   Predmet Ispitivač Komisija Datum Vrijeme Fizika – pismeni   Glamočić Adnan 1.Šukalo S. 2.Kekić A. 22.08.2018. 10,00 Socijalna medicina   Hadžić Selma 1.Ždralović N. Hajdarević K. 22.08.2018. IIIa ( 10,00 – 10,15 ) Farmakologija   Jažić Amela 1.Ždralović N. 2.Hajdarević K. 22.08.2018. IIIa ( 10,15 – 10,30 ) Fizika – usmeni   Glamočić Adnan 1.Šukalo S. 2.Kekić A. 23.08.2018. IIIe ( 11,30 – 12,15 ) Fizika – pismeni   Pelto Mirnes 1.Ćatić A. 2.Hajdarević K. 23.08.2018. 9,00 Fizika – usmeni   Pelto Mirnes 1.Ćatić A. 2.Razrednik 24.08.2018. IIIa ( 9,00 – 10,30 ) IIIb ( 10,30 – 12,00 ) IIIc ( 12,00 – 13,00 )       DIREKTORICA:   Sadina Kešo, prof.